Radiodiagnostické oddělení (RDG)

Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 393
E-mail
rdg@nemorako.cz
Vedení oddělení
MUDr. Viktor Fuchs
Primář

MUDr. Viktor Fuchs

Bc. Ivana Kynkalová
Vrchní laborant

Bc. Ivana Kynkalová


Pracoviště je akreditováno jak pro kmen, tak pro vlastní specializovaný výcvik v oboru radiologie a zobrazovací metody (3 místa do 11/2028).

Radiodiagnostické oddělení sestává ze dvou rentgenových pracovišť – sonografie a CT.

Provádíme běžná RTG vyšetření skeletu, hrudníku a břicha a dále skiaskopická vyšetření gastrointestinálního a uropoetického systému.

Sonografie zahrnuje vyšetření orgánů dutiny břišní, močového ústrojí, cév, štítné žlázy, prsů a měkkých tkání. Pod sonografickou kontrolou provádíme i cílené punkce.

CT přístroj nabízí celou škálu vyšetření – hlavy, krku, hrudníku, břicha, ledvin, malé pánve, páteře a skeletu, dále pak specializovaná angiografická vyšetření tepen, enterografii, kolografii či virtuální koloskopii. Pod CT kontrolou provádíme cílené i necílené biopsie parenchymatózních orgánů, drenáže a periradikulární terapii.

Oddělení je vybaveno elektronickým archivačním systémem (PACS), který umožňuje našim klinickým specialistům přístup k obrazové dokumentaci pacientů a samozřejmě i případnou konzultaci se specialisty z jiných pracovišť.

Přístrojové vybavení oddělení:
 • Skiaskopickoskiagrafický RTG přístroj Axiom Luminos dRF Max (SIEMENS)
 • Skiagrafický RTG přístroj MULTIX TOP (SIEMENS)
 • CT přístroj Somatom Perspective (SIEMENS)
 • Mobilní skiagrafické RTG zařízení MOBILETT Elara Max (SIEMENS)
 • SONO přístroj Aplio a450 (CANON)
Příprava před aplikací kontrastní látky
 • bez alergické anamnézy: premedikace není nutná – dle metodického listu ČRS z 1/07
 • alergická anamnéza:

  lehčí forma
  – Dithiaden (2 tbl. per os 2 hod. před vyšetřením)

  polyvalentní alergie a astma bronchiale, alergie na kontrastní látku
  – Prednison tbl. 40 mg 12 hod. před aplikací k. l. a 20 mg 6 hod. před aplikací k. l.
  – v akutním případě 40 mg kortikoidů i.v. (Solu-Medrol, Metylprednisolonum) 1 mg antihistaminikum (Bisulepinum)

  závažné alergické stavy
  – premedikace po dobu 1–2 dnů ve spolupráci s anesteziologem

Protialergickou přípravu zajišťuje indikující lékař.

Relativní kontraindikace podání kontrastní látky
 • závažná alergická reakce po předchozím podání kontrastní látky
 • těžké funkční poruchy ledvin a jater (kreatinin nad 300 μmol/l)
 • thyreotoxikóza – před podáním kontrastní látky thyreostatika
 • mnohočetný myelom – zajistit řádnou hydrataci
 • jódová kontrastní látka nesmí být podána dva měsíce před léčbou, event. izotopovým vyšetřením štítné žlázy s izotopy jódu

Kompletní ceník nemocnice Rakovník naleznete v sekci pro pacienty a návštěvníky.

Kompletní ceník nemocnice

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...