Stížnosti a pochvaly

Jak si poradit se stížnostmi? A také jak pochválit?

Masarykova nemocnice v Rakovníku poskytuje služby pacientům všech zdravotních pojišťoven, a to obyvatelům Rakovníka i přirozené spádové oblasti. Pro další zlepšení služeb předkládá nemocnice i jednotný postup pro předkládání, přijímání a vyřizování případných stížností a dalších podnětů. A také pochval.

Co je stížnost?

Ústní nebo písemné podání, kterým se fyzické nebo právnické osoby obracejí na nemocnici ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým upozorňují na nedostatky a závady.

Jak podat stížnost?

Písemně, ústně, v elektronické podobě nebo přes datovou schránku.

Co musí stížnost obsahovat?

Fyzická osoba uvede ve stížnosti své jméno, příjmení, datum narození, a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, a připojí podpis. Využít lze připravený formulář.

Kdo může podat stížnost?

Pacient, případně zákonný zástupce pacienta či osoba blízká (pokud tak pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže učinit), nebo osoba zmocněná pacientem.

Kam podat stížnost?

Místem pro podání písemné žádosti je v době od 8:00 do 16:00 sekretariát jednatele PRIVAMED Healthia s.r.o. V době 16:00 až 8:00 je podacím místem vrátnice nemocnice.

Jak dlouho trvá vyřízení stížnosti?

Pracovník vyřizující agendu stížností je povinen zajistit prošetření stížnosti a podat písemnou zprávu o jejím vyřízení stěžovateli ve lhůtě do 30 dní ode dne doručení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dní.

Jak vyjádřit naopak svou spokojenost?

Když jste se službami lékařů a personálu Masarykovy nemocnice spokojení, můžete svou spokojenost vyjádřit pochvalou. Třeba prostřednictvím připraveného formuláře.

Kde najdete detailní informace?

Vše o postupu při přijímání, projednávání a vyřizování stížností naleznete ve směrnici č. OS 5 Podávání a evidence stížností.

Máte pro nás návrh na vylepšení či doplnění služeb?

Vaše spokojenost je naší prioritou a velmi uvítáme vaše postřehy či případné návrhy. Pro komunikaci s námi využijte, prosím, kontaktní formulář níže.

Dokumenty ke stažení

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...