Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM)

 • Oddělení
 • Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM)

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) pečuje o pacienty s hrozícím či nastalým selháním životních funkcí.

Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 436
E-mail
aro@nemorako.cz
Vedení oddělení
MUDr. Jan Seemann
Primář

MUDr. Jan Seemann

Zástupce primáře

MUDr. Milan Karásek

Pavla Siváková
Vrchní sestra

Pavla Siváková


Návštěvní hodiny
PO 16:00 - 17:00
ÚT 16:00 - 17:00
ST 16:00 - 17:00
ČT 16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
SO 13:00 - 15:00
NE 13:00 - 15:00

Mimo tyto hodiny pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Oddělení zajišťuje:
 • resuscitační péči o hospitalizované pacienty, pacienty v ambulancích a pacienty přivezené záchrannou službou, jejichž celkový stav se akutně zhoršil;
 • poskytování všech druhů celkové i regionální anestezie na operačních sálech nemocnice;
 • provoz anesteziologické ambulance;
 • komplexní předoperační přípravu pacientů k plánovaným i akutním výkonům;
 • provoz ambulance pro léčbu chronické bolesti.
Spektrum lékařské péče
 • kardiopulmonální resuscitace pro celou nemocnici;
 • komplexní monitorování vitálních funkcí;
 • invazivní monitorování tlaku, srdečního výdeje a centrálního žilního tlaku;
 • všechny typy eliminačních metod;
 • komplexní chlazení pacientů po zástavě oběhu;
 • použití ultrazvuku v resuscitaci i anesteziologii;
 • bronchoskopie;
 • všechny druhy dlouhodobé ventilační podpory;
 • standardní každodenní vážení pacientů s metabolickým bilancováním;
 • léčba intoxikací
Návštěvy

Lůžkové oddělení ARO je tzv. „uzavřené oddělení“, které podléhá zvláštnímu hygienickému a provoznímu režimu. Tomuto režimu jsou přizpůsobeny i návštěvy pacientů.

Návštěvy u lůžka probíhají tak, aby nenarušovaly chod oddělení, provádění diagnostických a terapeutických výkonů ani ošetřovatelskou a rehabilitační péči o nemocné. Lékař nebo sestra mohou přerušit či ukončit návštěvu, pokud musí u některého z pacientů provést neodkladný zásah.

Na oddělení mohou dorazit na návštěvu současně maximálně dvě osoby starší 15 let. Dětem do 15 let návštěvu nedoporučujeme. Děti ve školním věku jsou totiž náchylnější k infekci a onemocnění, takže mohou nevědomky vnést na oddělení nákazu. Navíc na děti a mladistvé mohou některé pohledy a zvuky působit děsivě.

Návštěvy musí dle pokynů personálu dodržovat hygienická a protiepidemiologická opatření: Před vstupem na oddělení je každý příchozí povinen provést hygienu rukou a obléknout si jednorázové pomůcky – plášť, čepici, ústenku a návleky. V případě, že právě proděláváte přenosnou nemoc dýchacích cest nebo jiné infekční onemocnění, poraďte se s naším lékařem, zda je rozumné na oddělení vstupovat. Pacienti na našem oddělení jsou totiž vysoce náchylní k infekci a infekce může ohrozit i návštěvy. Je třeba zvážit riziko pro návštěvy i pro pacienty.

Prosíme vás o pochopení a spolupráci při dodržování těchto zásad. Snažíme se zajistit co největší komfort a bezpečí pro naše často kriticky nemocné pacienty.

Je pro nás velice důležité, abychom mohli pacientům co nejvíce zpříjemnit pobyt na našem oddělení. Pro co nejlepší péči o vašeho blízkého je nutná i vaše pomoc a spolupráce.

Abychom vašemu blízkému co nejlépe zajistili hygienickou péči o tělo, prosíme vás, abyste přinesli jeho oblíbené toaletní potřeby (sprchový gel, mýdlo, voda po holení, šampon, zubní pasta, kartáček, holicí strojek, krém, tělové mléko atd.).

Protože na našem oddělení máme jen omezené prostory, domluvte se prosím s ošetřujícím personálem, kolik věcí je dobré přinést.

Předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Podávání informací o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu pacientů podává ošetřující lékař přímým příbuzným nebo zákonnému zástupci. Po domluvě lze podat informace o zdravotním stavu i telefonicky – pouze jedné osobě, kterou určí rodina.

Kompletní ceník nemocnice Rakovník naleznete v sekci pro pacienty a návštěvníky.

Kompletní ceník nemocnice

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...