O nás

Masarykova nemocnice v Rakovníku patří do sítě zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED. Tato nemocnice, ležící na okraji města v krásném a klidném prostředí obklopená zelení, má za sebou bohatou a velmi zajímavou historii.

Historie nemocnice

K ní nepochybně patří osobní návštěva prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1929. Československý prezident poctil nemocnici svojí návštěvou 20. ledna 1929, což dokládá i jeho podpis v nemocniční kronice. Na památku jeho návštěvy byla v areálu nemocnice umístěna pamětní deska a také busta, která na patronaci tohoto významného státníka stále odkazuje. Kromě prvorepublikového prezidenta se do nemocnice přijel podívat v roce 1930 také zemský viceprezident Richard Bienert.

Původní okresní nemocnice v Rakovníku byla založena již v roce 1879. Kvůli její nízké kapacitě a nevyhovujícímu stavu bylo rozhodnuto vybudovat novou, moderní nemocnici vyhovující soudobým nárokům. Vznik nové nemocnice iniciovala Okresní správní komise v Rakovníku, která se rovněž usnesla, že stavba nového rakovnického špitálu by se měla realizovat u příležitosti 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.

V roce 1920 tak začíná stavba moderní okresní nemocnice, která měla kapacitu 215 lůžek a například během roku 1929 ošetřila až 2 747 pacientů. Součástí nového špitálu byl interní, infekční i desinfekční pavilon, pitevní komora a hospodářská budova. Náklady na stavbu dosáhly 9 milionů korun. Na svou dobu se jednalo o skutečně moderní zařízení.

Další kapitola historie rakovnické nemocnice se píše v sedmdesátých letech 20. století, kdy zařízení naráží na omezenou kapacitu, a proto v roce 1971 padne rozhodnutí, že bude přistavěna výšková budova. Objekt byl slavnostně uveden do provozu u příležitosti 50. výročí vzniku stávající nemocnice a své zázemí v něm našla gynekologie, porodnice, chirurgie, ARO, operační sály a ambulance. Až do konce 20. století se nemocnice neustále a průběžně modernizuje.

V roce 2003 se novým zřizovatelem nemocnice stal Krajský úřad Středočeského kraje, který ji v rámci reformy zdravotnictví vložil do Oblastní nemocnice Příbram, a.s. V roce 2007 se na základě výběrového řízení stala vlastníkem nemocnice společnost PRIVAMED Healthia s.r.o.

Rakovnická nemocnice pod vedením společnosti PRIVAMED nastoupila cestu výrazné modernizace. Za osm let investovala společnost PRIVAMED Healthia s.r.o. např. do nového CT, monitorovací techniky pro oddělení ARO, kompletní rekonstrukce a modernizace gynekologicko-porodnického oddělení, interního a rehabilitačního oddělení apod.

Spádová oblast nemocnice má zhruba 60 000 obyvatel a tento počet se v době letních dovolených navyšuje až o 50 000, což jsou rekreanti, kteří v případě potřeby také využívají služby rakovnické nemocnice. Nemocnice disponuje osmi lůžkovými odděleními s 306 lůžky a poskytuje ošetření pacientům ve 21 ambulancích. PRIVAMED Healthia provozuje také ambulance v městské poliklinice Nové Strašecí a dále ordinace praktických lékařů v Křivoklátě, Rakovníku, Mutějovicích, Hředlích a Kounově.

Rakovnická nemocnice v číslech
 • počet lůžek 240
 • počet dialyzačních lůžek 12
 • počet lůžkových odd. 11
 • počet ambulancí 23
 • rok 2019
  – hospitalizováno 8 280 pacientů
  – provedeno 2 241 operací
  – ošetřeno 326 715 pacientů


Projekt
: PVZ firmy Masarykova Nemocnice Rakovník
Reg. č: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013318
V období od března 2020 do února 2022 probíhá v rámci projektu PVZ firmy Masarykova Nemocnice Rakovník vzdělávání zaměstnanců organizace.

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...