Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří se skládá z úseku biochemie a úseku krevní banky. Na oddělení se provádí biochemická, hematologická a imunologická vyšetření vzorků biologického materiálu. OKL má na starosti většinu základních a některá specializovaná biochemická vyšetření a dále zajišťuje odběry biologického materiálu a konzultační služby. Zpracování těch vyšetření, která se na OKL neprovádí, zprostředkovávají spolupracující smluvní laboratoře. OKL spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, s praktickými lékaři a ambulantními specialisty v regionu. Na oddělení klinických laboratoří je zajištěn nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2013 získalo OKL osvědčení o akreditaci NASKL ČLS JEP.

Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 452
313 525 375
E-mail
cerna@nemorako.cz
Vedení oddělení
Ing. Alena Kameníková
Vedoucí pracovník

Ing. Alena Kameníková

Šárka Černá
Vrchní laborant

Šárka Černá


Poskytujeme:

  • odběry v odběrové místnosti bez objednání
  • bezbariérový přístup
  • vyšetření i pro samoplátce
  • transport biologického materiálu z terénu
  • výsledky vyšetření v tištěné formě, elektronicky (MISE, zabezpečená data) nebo telefonicky

Další potřebné informace o laboratoři a poskytovaných službách jsou uvedené v Laboratorní příručce.

Legenda k ceníku
* cena včetně DPH zaokrouhlena na celé koruny
** cena je stanovena dle seznamu zdrav. výkonů s bodovými hodnotami a řídí se aktuální hodnotou bodu
- k ceně za vyšetření bude připočítána cena za odběr (může se lišit dle druhu odběru a typu vyšetření bude účtována separace)

Separace séra 24 Kč
Kapilární odběr 46 Kč
Odběr dospělí 54 Kč
Odběr děti do 10 let 99 Kč
Urea 35 Kč
Kreatinin 34 Kč
Kyselina močová 42 Kč
Sodík 41 Kč
Draslík 44 Kč
Chloridy 30 Kč
Osmolalita 71 Kč
Vápník 39 Kč
Fosfor 34 Kč
Hořčík 39 Kč
Železo 37 Kč
Vazebná kapacita železa 145 Kč
Bilirubin 32 Kč
Bilirubin konjugovaný 32 Kč
Laktátdehydrogenáza 44 Kč
ALT 37 Kč
AST 37 Kč
GGT 41 Kč
Kreatinkináza 57 Kč
CK - MB mass 80 Kč
Cholinestreáza 34 Kč
Fosfatáza alkalická 35 Kč
Alfa-amyláza 69 Kč
Cholesterol 44 Kč
HDL Cholesterol 94 Kč
Triacylglyceroly 55 Kč
Celková bílkovina 30 Kč
Albumin 32 Kč
ELFO 120 Kč
Imunoglobulin G 315 Kč
Imunoglobulin A 310 Kč
Imunoglobulin M 320 Kč
Imunoglobulin E 651 Kč
Transferin 308 Kč
C-reaktivní prot. 278 Kč
CRP POCT 278 Kč
Revmatoidní faktor 789 Kč
Antistreptolyzin O 182 Kč
Glukóza 30 Kč
Anti HAV 628 Kč
Anti HAV IgM 628 Kč
HBsAG 414 Kč
Anti HBs 628 Kč
Anti HBc 628 Kč
Anti HBc IgM 628 Kč
HBeAg 414 Kč
Anti HBe 628 Kč
HIV Ag+Ab 876 Kč
Thyreoidální stim.h. 336 Kč
Trijodthyronin-celk. 260 Kč
Thyroxin-celkový 260 Kč
Thyroxin volný 350 Kč
Anti TPO 757 Kč
Anti TG 727 Kč
Choriogonadotropin 372 Kč
Ferritin 430 Kč
Prost. spec. antigen 483 Kč
Prost. spec. antigen. vol. 706 Kč
Digoxin 527 Kč
Teofylin 504 Kč
Troponin Ths 1759 Kč
Myoglobin 550 Kč
NT-proBNP 1759 Kč
Glukóza - žilní 30 Kč
Glykovaný hemohlobin 372 Kč
Laktát 99 Kč
OGTT provedení 111 Kč
Moč chemicky 90 Kč
Moc chemicky a mikrosk. 64 Kč
Okultní krvácení kvant. 196 Kč
P1 - NP 634 Kč
FW 1 hod. 74 Kč
KO 53 Kč
KO+DIF 122 Kč
Quickův test - INR 156 Kč
INR koagulometrem 156 Kč
APTT - poměr 142 Kč
Fibrinogen koagul. 395 Kč
D-dimetry kvant. 377 Kč
Krevní skupina 329 Kč
Krev. skup. novorozenci 324 Kč
Přímý Coombs.test (PAT) 260 Kč
Screen. protilátek NAT 278 Kč
Screening pro. nov. 372 Kč
Screen. protilátek brom. 1308 Kč
Vyš. kompatibil. NAT 149 Kč
Krevní skupina opis 69 Kč
Drogový screening 793 Kč

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...