Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří se skládá z úseku biochemie a úseku krevní banky. Na oddělení se provádí biochemická, hematologická a imunologická vyšetření vzorků biologického materiálu. OKL má na starosti většinu základních a některá specializovaná biochemická vyšetření a dále zajišťuje odběry biologického materiálu a konzultační služby. Zpracování těch vyšetření, která se na OKL neprovádí, zprostředkovávají spolupracující smluvní laboratoře. OKL spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, s praktickými lékaři a ambulantními specialisty v regionu. Na oddělení klinických laboratoří je zajištěn nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2013 získalo OKL osvědčení o akreditaci NASKL ČLS JEP.

Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 452
313 525 375
E-mail
cerna@nemorako.cz
Vedení oddělení
Vedoucí pracovník

Ing. Alena Kameníková

Šárka Černá
Vrchní laborant

Šárka Černá


Poskytujeme:

  • odběry v odběrové místnosti bez objednání
  • bezbariérový přístup
  • vyšetření i pro samoplátce
  • transport biologického materiálu z terénu
  • výsledky vyšetření v tištěné formě, elektronicky (MISE, zabezpečená data) nebo telefonicky

Další potřebné informace o laboratoři a poskytovaných službách jsou uvedené v Laboratorní příručce.

Biochemie
Urea 30 Kč
Kreatinin 30 Kč
Kyselina močová 50 Kč
Sodík 30 Kč
Draslík 30 Kč
Chloridy 20 Kč
Osmolalita 20 Kč
Vápník 60 Kč
Fosfor 30 Kč
Hořčík 40 Kč
Železo 70 Kč
Vazebná kapacita železa 80 Kč
Bilirubin 30 Kč
Bilirubin konjugovaný 30 Kč
Laktátdehydrogenáza 40 Kč
ALT 30 Kč
AST 30 Kč
GMT 40 Kč
Kreatinkináza 70 Kč
Cholinestreáza 50 Kč
HDL Cholesterol 50 Kč
Triacylglycerol 70 Kč
Celková bílkovina 20 Kč
Albumin 20 Kč
Imunofixační ELFO 1 150 Kč
ELFO séra 70 Kč
Speciální vyšetření
Thyreoidální stimulační hormon 170 Kč
Trijodthyronin celkový 120 Kč
Thyroxin celkový 120 Kč
Thyroxin volný 170 Kč
Anti TG 400 Kč
Anti TPO 400 Kč
Ferritin 220 Kč
PSA 250 Kč
PSA volná frakce 390 Kč
Digoxin 260 Kč
Teofylin 270 Kč
Troponin T 980 Kč
Myoglobin 280 Kč
CKMB mass 130 Kč
Natriuretický peptid 850 Kč
Choriongonadotropin (hCG) 200 Kč
Parathormon PTH 600 Kč
Hematologie a koagulace
Krevní obraz 30 Kč
Krevní obraz + diferenciál 70 Kč
Sedimentace erytrocytů 30 Kč
Quickův test - INR 30 Kč
APIT - poměr 90 Kč
Fibrinogen 520 Kč
D - dimery 210 Kč
Analýza moči chemicky a mikroskopicky 50 Kč
Vyšetření moči
Krevní obraz 30 Kč
Krevní obraz + diferenciál 70 Kč
Sedimentace erytrocytů 30 Kč
Quickův test - INR 30 Kč
APIT - poměr 90 Kč
Fibrinogen 520 Kč
D - dimery 210 Kč
Analýza moči chemicky a mikroskopicky 50 Kč
Imunohematologie
Krevní skupina 140 Kč
Sceening protilátek 160 Kč
Krevní skupina opis 50 Kč
Infekční sérologie
Anti HAV 350 Kč
Anti HAV IgM 350 Kč
HBsAg 350 Kč
Anti HBs 350 Kč
Anti HBc 350 Kč
Anti HBc IgM 350 Kč
HBeAg 230 Kč
Anti Hbe 350 Kč
HIV Ag + Ab 550 Kč
Ostatní vyšetření
Okultní krvácení - FOB 110 Kč
OGTT komplet 60 Kč
ASLO 100 Kč
Revmatoidní faktor 400 Kč
Přímý průkaz agens
Hlavní mikrobiologická vyšetření
Stolice kultivačně 95 Kč
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní 83 Kč
Následná identifikační vyšetření
Identifikace podrobná (1-2) od 319 Kč do 638 Kč
Serotypizace (1-10) od 25 Kč do 250 Kč
Citlivost na ATB (1-4) od 38 Kč do 152 Kč
Identifikace orientační (1-2) od 39 Kč do 78 Kč
Mikroskopické vyšetření 67 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Stolice na rotaviry a adenoviry 302 Kč
Moč, Urikult
Základní vyšetření vzorku
Kultivace moči kvantitativní 62 Kč
Následná indetifikační vyšetření
společená pro moč i urikult
Identifikace podrobná (1-2) od 315 kč do 630 Kč
Citlivost na ATB (1-4) od 38 Kč do 152 Kč
Identifikace orientační (1-2) od 38 Kč do 76 Kč
Identifikace orientační (1-2) od 38 Kč do 76 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Sputum
Základní vyšetření vzorku
Kultivace z respiračního traktu 63 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Mikroskopické vyšetření 70 Kč
Identifikace orientační 38 Kč
Následná identifikační vyšetření
Identifikace podrobná (1-2) od 320 Kč do 640 Kč
Identifikace orientační 38 Kč
Citlivost na ATB (1-3) od 39 Kč do 117 Kč
Identifikace C.albicans 504 Kč
Výtěr z horních cest dýchacích - krk, nos, tonsilly
Základní vyšetření vzorku
Kultivace z respiračního traktu 63 Kč
Identifikace orientační 38 Kč
Následná identifikační vyšetření
Identifikace orientační (1-2) od 38 Kč do 74 Kč
Identifikace podrobná (1-2) od 320 Kč do 640 Kč
Citlivost na ATB (1-3) od 39 Kč do 117 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Mikroskopické vyšetření 67 Kč
Výtěr z ucha, oka
Základní vyšetření vzorku
Kultivace klinického materiálu 120 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Identifikace orientační 38 Kč
Následná identifikační vyšetření
Identifikace podrobná (1-2) od 315 Kč do 640 Kč
Citlivost na ATB (1-2) od 39 Kč do 78 Kč
Identifikace C. albicans 504 Kč
Identifikace orientační (1-2) od 38 Kč do 76 Kč
Mikroskopické vyšetření 67 Kč
Cílené vyšetření na kapavku
Základní vyšetření
Kultivace na GO 94 Kč
Následná identifikační vyšetření
Identifikace orientační 38 Kč
Mikroskopické vyšetření 67 Kč
Identifikace podrobná 320 Kč
Citlivost na ATB mikroaerofilní 107 Kč
Výtěr z urethry, pochvy a hrdla děložního
Základní vyšetření
Kultivace klinického materiálu 120 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Identifikace orientační 37 Kč
Následná identifikační vyšetření
Mikroskopické vyšetření (1-2) od 67 Kč do 134 Kč
Identifikace orientační (1-2) od 38 Kč do 76 Kč
Identifikace podrobná (1-3) od 320 Kč do 960 Kč
Citlivost na ATB (1-4) od 39 Kč do 156 Kč
Kultivace anaerobní + mikroaerofilní (1-2) od 81 kč do 162 Kč
Citlivost na ATB anaerobní (2) 214 Kč
Identifikace C. albicans 504 Kč
Průkaz mykoplazmat a ureaplazmat ze sliznic
Základní vyšetření
Identifikace MPL/UPL (2) 364 Kč
Další eventuelní vyšetření
Ciltivost na ATB (2) 78 Kč
MOP
mikroskopický obraz poševní
Mikroskopické stanovení MOP 46 Kč
Vyšetření hemokultury - OXOID SIGNAL
Základní vyšetření
Základní kultivace materiálu 233 Kč
Anaerobní vyšetření 216 Kč
Mikroskopické vyšetření 70 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Další eventuelní vyšetření
Identifikace orientační 38 Kč
Identifikace podrobná 320 Kč
Ciltivost na ATB (1-2) od 39 Kč do 78 Kč
Citlivost na ATB anaerobní (1-2) 214 Kč
Identifikace C. albicans 504 Kč
Vyšetření likvoru
Základní vyšetření
Základní kultivace likvoru 170 Kč
Mikroskopické vyšetření 70 Kč
Identifikace orientační 38 Kč
Mykologická kultivace 130 Kč
Další eventuelní vyšetření
Identifikace orientační 38 Kč
Identifikace podrobná 320 Kč
Identifikace C. albicans 504 Kč

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...