Spolupracující zdravot. zařízení skupiny PRIVAMED

  • Oddělení
  • Spolupracující zdravot. zařízení skupiny PRIVAMED

Dialyzační centra poskytují péči pacientům s akutním a chronickým onemocněním ledvin, včetně péče o pacienty se selháním ledvin, kteří potřebují některou z metod náhrady funkce ledvin.

Nefrologické ambulance jsou určeny pacientům s nechirurgickým onemocněním ledvin, především pacientům s chronickým onemocněním ledvin a pacientům s postupně se zhoršující funkcí ledvin.

Spektrum lékařské péče
  • preventivní a konzervativní nefrologie
  • ambulantní hemodialyzační středisko
  • středisko peritoneální dialýzy

 

Obě dialyzační střediska v Plzni i v Rakovníku jsou akreditována jak pro kmen, tak pro vlastní specializovaný výcvik v oboru nefrologie (3 místa do 11/2025).

Kompletní ceník nemocnice Rakovník naleznete v sekci pro pacienty a návštěvníky.

Kompletní ceník nemocnice

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...