Pro média

Masarykova nemocnice v Rakovníku získala titul „Bezpečná nemocnice“

Základní podmínkou k udělení tohoto titulu je, že do standardů ošetřovatelské péče jsou zavedeny bezpečnostní prvky a že jsou důsledně dodržovány na všech zdravotnických pracovištích.

Tím se zvyšuje nejen bezpečnost pacientů, ale i bezpečnost zdravotnického personálu, který každý den přichází do styku s kanylami a infuzními sety kontaminovanými pacienty.

Masarykova nemocnice Rakovník