Pro média

Masarykova nemocnice v Rakovníku získala titul „Bezpečná nemocnice“

Základní podmínkou k udělení tohoto titulu je, že do standardů ošetřovatelské péče jsou zavedeny bezpečnostní prvky a že jsou důsledně dodržovány na všech zdravotnických pracovištích.

Tím se zvyšuje nejen bezpečnost pacientů, ale i bezpečnost zdravotnického personálu, který každý den přichází do styku s kanylami a infuzními sety kontaminovanými pacienty.

Tiskové zprávy:
19.9. 2022 - Nové monitory dechu pro Novorozenecké oddělení  1, 2

Kontaktní osobou v rámci tiskového servisu za Masarykovu nemocnici v Rakovníku je:

EVA MILEROVÁ

marketing&PR
pro síť zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED

Tel.: +420 739 043 831
E-mail.: emilerova@privamed.cz
http://www.privamed.cz/