Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení je klasickým oddělením okresního typu, které poskytuje veškerou péči spadající do této kategorie neboli plánované operace v celém spektru operativy kromě nejtěžších operací, např. operací na slinivce břišní. Poměrně rozsáhlou i úzce specializovanou péči poskytujeme v oblasti traumatologie. Pro chirurgickou léčbu máme k dispozici 48 lůžek na dvou odděleních. Celkově ročně provádíme cca 1200–1500 velkých operací.

Oddělení chirurgie je akreditováno k provádění vzdělávání v základním chirurgickém kmeni podle nové vyhlášky. Toto vzdělávání se týká lékařů, zařazených do specializačního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství po 1.7. 2017.

Provádíme tyto operace:
  • laparoskopické operace žlučníku, apendixu, diagnostické laparoskopie, laparoskopické operace kýl
  • operace „klasické" – operace žlučníku, žlučových cest, žaludku a celého gastroenterologického traktu; operace konečníku včetně staplerové operace dle Longa; operační řešení kýl, jejich recidiv, včetně operací bráničních kýl; dále provádíme poměrně unikátní operační řešení tříselných kýl metodou ONSTEP

V rámci onkochirurgie operujeme nádory kdekoliv v zažívacím traktu, počínaje tumory žaludku a oblastí anu konče.

  • traumatologie – operace zlomenin akutní i plánované v plném rozsahu mimo těch nejsložitějších, které řešíme ve spolupráci s traumacentry; poměrně velkou část operací tvoří operace zlomenin krčku u starších pacientů; v našem repertoáru je také velmi unikátní operace zlomenin patní kosti pomocí C-nailu s velmi dobrými výsledky
  • artroskopie – provádíme cca 200 artroskopických operací kolen, hlezen i ramen ročně. Jde o operace jak v souvislosti s akutními traumaty včetně plastik kolenních vazů, tak při chronických onemocněních těchto kloubů
  • traumatologickou péči poskytuje atestovaný traumatolog a dva lékaři s licencí v traumatologii. Garantem poskytování traumatologické péče a rovněž konzultantem i operatérem je prof. MUDr. Jan Bartoníček DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadstandardní služby

Oddělení disponuje šesti nadstandardními lůžky na pěti pokojích s televizí, vlastním sociálním zařízením a připojením na Wi-Fi.

Denně je možné koupit tisk, nápoje atd. včetně drogerie v prodejně v areálu nemocnice (v pracovních dnech 7.00–17.00 hod.).

Pokud budete přijati plánovaně, dostanete formulář informovaného souhlasu s hospitalizací/operací. Prosím, podrobně si jej pročtěte a vybrané kolonky vyplňte.

Při akutním příjmu bude vše řešeno při přijetí.

Obecné informace k hospitalizaci

Kam přijít

Dostavte se v dohodnutou dobu, na kterou jste byl objednán / byla objednána k přijetí. Před přijetím do nemocnice se řiďte radami vašeho praktického (ambulantního) lékaře. Zpravidla nejsou nutná žádná zvláštní dietní opatření a zejména není vhodné omezovat příjem tekutin, pokud váš ošetřující lékař neurčí jinak.

Při nástupu potřebujete průkaz pojištěnce, občanský průkaz (kde je uvedeno rodné číslo), všechny doklady o vaší nemoci (laboratorní výsledky, rtg. snímky apod.), doporučení k přijetí, potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud vám bylo vystaveno, a osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby, mobil).

Připravte si seznam léků, které aktuálně užíváte, a uveďte do něj i sílu a dávku léku. Je vhodné s sebou léky přinést, zejména kapky, inhalátory a léky od odborných specialistů v oboru psychiatrie, onkologie, imunologie apod. Samostatně neužívejte léky bez domluvy s lékařem. Upozorňujeme, že léky podávají sestry na základě ordinace lékaře. Vaše osobní léky, které aktuálně nemá oddělení k dispozici, budou podávány výhradně vám. Podávané léky mohou mít jiný tvar či barvu, než jste zvyklí (odebíráme lék od jiného výrobce). S dotazem se neváhejte obrátit na sestru, jež vám lék podává.

Co budu podepisovat

Na příjmové ambulanci vás požádají, abyste podepsali souhlas s přijetím a následným ošetřovatelským, diagnostickým a léčebným postupem. V případě dalšího invazivního výkonu budete seznámeni s jeho průběhem, účelem a rizikem a požádáme vás o podepsání informovaného souhlasu (jde o zákroky jako kolonoskopie, gastroskopie, CT, transfuze či punkce).

Co si přinést

Cenné věci doporučujeme ponechat doma, případně máte možnost je proti potvrzení odevzdat sestře na lůžkovém oddělení k úschově do trezoru. S sebou si vezměte jen menší obnos peněz.

Prádlo – vaše osobní prádlo, šaty a zavazadla si uložte buď v šatně příslušného oddělení, nebo na jiném určeném místě. Také je možné vše vrátit doprovázející osobě. Při propuštění odevzdá klient ošetřující sestře ústavní prádlo a všechny předměty, které po dobu pobytu používal.

Po přijetí do nemocnice vám bude na oddělení přiděleno lůžko a budete informován(a) o tom, kdo je vaším ošetřujícím lékařem. Lékař vás seznámí s postupem vyšetřování a léčby a se způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci. S dotazy se obracejte především na ošetřujícího lékaře (nejlépe při vizitě) a kdykoliv také na sestru.

 

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Nadstandarní pokoj 1000 Kč/den
Doprovod rodiče dítěte na nadstandardním pokoji - dítě nad 6 let věku (do 6 let věku zdarma) 250 Kč/den
Doprovod na nadstandardním pokoji (dospělé osoby) 1000 Kč/den
Piercing 200 Kč
Turbocast 0,8 Kč/cm2
Orficast 5 Kč
Orfitube 300 Kč
Névus - 4 a více - každý 300 Kč
Entonox - inhalační analgetikum/ 5 minut 100 Kč
Plastová fixace - prsty + předloktí 500 Kč
Plastová fixace - horní končetina 750 Kč
Plastová fixace - noha bérec 1000 Kč
Plastová fixace - dolní končetina - vysoká dlaha 1300 Kč
Administrativní výkon/ výpis z dokumentace 200 Kč
Podrobný výpis z dokumentace (pojistka, bolestné, trvalé následky) 500 Kč

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...