Praktičtí lékaři

Praktické lékařství patří do skupiny medicínských oborů, s nimiž se pacient obvykle setkává jako s prvními. Je ambulantní a navštěvuje se obvykle s problémy, které lze řešit bez nutnosti hospitalizace. Ale i pokud je hospitalizace v nemocnici potřeba, rozhoduje o ní většinou praktický lékař. Praktičtí lékaři, hovorově praktici, léčí akutní a chronická onemocnění, poskytují pacientům preventivní péči a vzdělávají je v oblasti zdraví – to vše obecně, bez ohledu na věk a pohlaví. Odborné zaměření spočívá v péči o pacienty s více zdravotními potížemi a s komplikacemi. Praktici obvykle znají vaši zdravotní historii a rodinnou anamnézu, což jim umožňuje přesněji stanovit diagnózu. Jsou schopni na základě svých znalostí, různých vyšetření a konzultací se specialisty léčit většinu běžných onemocnění (infekčních, metabolických, zažívacích atd.) a často to bývají právě oni, kdo první diagnostikuje a upozorní na závažnější zdravotní problém pacienta. Každé dva roky byste měli svého praktického lékaře navštívit z

Spektrum lékařské péče
  • preventivní prohlídky, jejichž cílem je pravidelné komplexní vyšetření za účelem posouzení celkového zdravotního stavu a zhodnocení možných rizik s návrhem opatření a terapie 
  • laboratorní odběry krve a biologického materiálu a EKG v rámci preventivních prohlídek stanovení krevního obrazu, glykémie a cholesterolu, provedení jaterních testů a hodnocení ukazatele funkce ledvin 
  • povinné i nepovinné očkování 
  • objednávání na vyšetření na předem dohodnutý čas, čímž se doba strávená čekáním minimalizuje 
  • preventivní lékařské prohlídky závodní preventivní péče

Praktické lékařství:

Ordinace praktického lékaře má udělenu akreditaci, na základě které lze provádět vlastní specializovaný výcvik v oboru všeobecné praktické lékařství.

Vstupní prohlídka 300 Kč
Preventivní prohlídka na žádost pacienta 300 Kč
Řidičský průkaz 300 Kč
Řidičský průkaz po 60 letech věku 200 Kč
Zdravotní průkaz 150 Kč
Zbrojní průkaz 400 Kč
 

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...