Závodní lékař

Praktičtí lékaři Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 200
E-mail
nemocnice@nemorako.cz
Vedení oddělení
Lékař

MUDr. Lenka Alterová

Všeobecná sestra

Marcela Köllnerová


  • Provádíme preventivní lékařské prohlídky závodní preventivní péče
  • Nejběžnějšími pracovně-lékařskými prohlídkami jsou:

a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

b) výstupní lékařská prohlídka

c) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce

  • Při provádění pracovně-lékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby
  • Pacienty objednáváme na vyšetření na předem dohodnutý čas

Rozsah a lhůty preventivních prohlídek jsou stanoveny v závislosti na míře výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví. Podle těchto faktorů jsou práce zařazeny do jednotlivých kategorií (1, 2, 2R, 3, 4). V závislosti na výsledné kategorii práce budou preventivní prohlídky prováděny v termínech stanovených vyhl. 79/2013 Sb.

Vstupní prohlídka musí být provedena před nástupem do zaměstnání nebo před případnou změnou pracovního zařazení. Na vstupní prohlídku posílá nového zaměstnance před podpisem pracovní smlouvy personální oddělení.

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...