Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje základní interní diagnostiku a léčebnou péči, včetně následné péče, hemodialýzu a provoz specializovaných ambulancí. Velice úzce také spolupracuje s klinickými pracovišti fakultních nemocnic.

Dne 7.3. 2019 získala Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. akreditaci, kterou je v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. oprávněna provádět vzdělávání v základním interním kmeni.

Interní oddělení poskytuje kvalitní péči dostupnou v celém regionu. Zajišťuje základní interní diagnostiku a léčebnou péči, hemodialýzu a provoz specializovaných ambulancí. Spolupracuje s klinickými pracovišti fakultních nemocnic. K rychlé diagnostice, kterou vyžadují akutní stavy pacientů, využívá radiodiagnostické pracoviště, oddělení klinických laboratoří a další oddělení nemocnice. Oddělení je od roku 2009 akreditováno.

Lůžková část interního oddělení má k dispozici celkem 26 lůžek. Všechny pokoje jsou vybaveny televizemi a připojením na wifi. Oddělení disponuje čtyřmi nadstandardními pokoji. Má novou sesternu, vyměněná okna, podlahové krytiny a postupně se dále rekonstruuje a modernizuje.

Ambulantní složka má tyto jednotlivé ambulance: interní, kardiologickou, gastroenterologickou, nefrologickou, diabetologickou, endokrinologickou, alergologickou a imunologickou, osteologickou, neurologickou, hematologickou a předoperační, které jsou v budově interního oddělení. Od r. 2008 k těmto ambulancím patří ještě diabetologická a interní ambulance v Novém Strašecí.

Měsíčně je zde hospitalizováno cca 250 a v odborných ambulancích ošetřeno 700 pacientů.

Oddělení je od roku 2008 akreditováno, což nás opravňuje poskytovat vzdělání absolventům lékařských fakult v základním interním kmeni.

Akutní péče vyžaduje rychlou diagnostiku, k čemuž využíváme dobře vybavené radiodiagnostické pracoviště, oddělení biochemické, hematologické a mikrobiologické laboratoře i ostatních oddělení nemocnice. Jsou stanoveny výkony, které provádíme v Rakovníku a ostatní specializovanou péči pacientům zajistíme na klinických pracovištích v Praze, se kterými léta velmi dobře spolupracujeme. Z těchto pracovišť se po výkonech pacienti vracejí do našich ambulancí a jen výjimečně zůstávají dispenzarizováni v Praze. Velmi důležitou součástí léčby je individuální přístup k pacientovi a správná komunikace, ve které se snažíme školit personál.

UPOZORNĚNÍ!!!
Z důvodu stěhování Interního příjmu a Interního lůžkového oddělení do nových prostor, bude uzavřen Interní příjem a Interní  lůžkové oddělení od 5.4. od 12 hodin do 9.4. do 9.00 hodin.
Doporučujeme pacientům využít v této době okolní nemocnice (Slaný, Žatec, Kladno). LPS funguje nadále ve 2.NP výškové budovy po-pá 16 - 20.00 a o víkendech 8 - 12.00 hodin.
Od 9.4. bude Interní příjem  nově otevřen v přízemí výškové budovy jako Urgentní příjem a lůžkové oddělení ve 4.NP výškové budovy.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že nové prostory budou ke spokojenosti našim pacientům.

Interna disponuje třemi jednolůžkovými pokoji s nadstandartním vybavením (vlastní WC, sprcha, televize, lednička, telefon).

Cena nadstandardních pokojů:

č. 212 a č. 214 - 500 Kč / noc

č. 201 – 600 Kč / noc, na tomto pokoji je možnost přistýlky pro doprovod – 250 Kč / noc

V prodejně v areálu nemocnice je možno od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin zakoupit tisk, nápoje a další drobnosti, včetně drogerie.

Před přijetím do nemocnice se řiďte radami Vašeho praktického (ambulantního) lékaře. Zpravidla nejsou nutná žádná zvláštní dietní opatření a zejména není vhodné omezovat příjem tekutin, pokud Váš ošetřující lékař neurčí jinak. Dostavte se v dohodnutou dobu na ambulanci, na kterou jste objednáni k přijetí.
Nadstandardní pokoj (č. 212 a 214) 500 Kč/den
Nadstandardní pokoj (č. 201) 600 Kč/den
Doprovod na nadstandardním pokoji (č. 201) 250 Kč/den
Vyšetření na žádost Policie ČR 400 Kč
ENTONOX - inhalační analgetikum (kolonoskopie/30 min.) 600 Kč
ENTONOX - inhalační analgetikum (gastroskopie/5 min.) 100 Kč
Denzitometrie bez doporučení lékaře (2 snímky) 1 000 Kč
Denzitometrie bez doporučení lékaře (3 snímky) 1 500 Kč

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...