Centrální operační sály

Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 456
313 525 449
E-mail
tresl@nemorako.cz
alexijova@nemorako.cz
Vedení oddělení
MUDr. Ivo Trešl
Vedoucí lékař

MUDr. Ivo Trešl

Bc. Ilona Alexijová
Vrchní sestra

Bc. Ilona Alexijová


Operační sály byly v nemocnici uvedeny do provozu v listopadu 1989. V květnu 2009 byla provedena jejich kompletní rekonstrukce.

Centrální operační sály (COS) jsou rozděleny do dvou podlaží, a to na sál superaseptický, aseptický, mezoaseptický a septický. Jejich součástí je přísálová sterilizační jednotka. Na každém podlaží jsou vybudovány pomocné místnosti, umývárny, sklady, vstupní filtry pro materiál, personál a pacienty.

Pravá strana operačních sálů je určena pro zaměstnance, levá pro pacienty. Součástí COS je vstupní filtr pro nemocné, přípravna anesteziologie, přípravna pacientů před operací a dospávací lůžka pro nemocné po operaci.

Operační sály jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji mezi něž patří například RTG C-rameno či ultrazvukový harmonický skalpel doplněný bipolární koagulací. Tento přístroj urychluje a zdokonaluje zejména onkologickou chirurgii a gynekologickou operativu.

Kolektiv zaměstnanců centrálních operačních sálů zajišťuje plánované a akutní operační výkony v oboru chirurgie, traumatologie, ortopedie, gynekologie, urogynekologie, plastické chirurgie, chirurgie ruky, urologie a malé ambulantní výkony.

Pacienti jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních Masarykovy nemocnice, s možností využít nadstandardně vybavené pokoje.

Kompletní ceník nemocnice Rakovník naleznete v sekci pro pacienty a návštěvníky.

Kompletní ceník nemocnice

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...