Vzdělávání

Vzdělávání lékařů

Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku pořádá ve spolupráci s klinickými pracovišti v Praze a OS ČLK dvakrát ročně odborné semináře pro praktické lékaře a odborníky z našeho i přilehlých regionů. Témata jsou zaměřená prakticky a seminářů se opakovaně zúčastňuje cca 40 lékařů.

V rámci sítě zdravotnických zařízení skupiny PRIVAMED poskytujeme pravidelná odborná setkání pro lékaře i pro střední zdravotnické pracovníky. Pravidelná odborná a společenská setkání jsou pořádané pro lékaře v praxi s přednostním zaměřením na ambulantní specialisty v interních oborech a praktické lékaře z města a okolních okresů. Na těchto setkáních jsou přednášena a diskutována vybraná témata z různých oborů medicíny za účasti předních českých odborníků. Účastníci semináře dostávají Osvědčení o účasti. Semináře jsou evidovány Českou lékařskou komorou včetně bodového ohodnocení (každá přednáška je ohodnocena 2 kredity).

Vzdělávání nelékařských pracovníků

V rámci celoživotního vzdělávání je umožněno a propláceno vzdělávání nelékařských pracovníků. Je možnost účasti na seminářích, konferencích, individuálně se umožňuje specializační vzdělávání. Dále nemocnice zajišťuje pravidlená školení.

V nemocnici klademe důraz na profesionální péči, spolupráci mezi odděleními a zároveň usilujeme o dobré pracovní podmínky našich zaměstnanců.

Proto zaměstnance podporujeme v jejich odborném i dalším rozvoji. Mimo jiné jsme rozjeli projekt díky podpoře Evropské unie, kde se zaměřujeme na klíčové měkké dovednosti zdravotníků a vybraná odborná témata.