Oddělení

  • Oddělení
Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči na úrovni...

Interní oddělení

Interní oddělení

Interní oddělení zajišťuje základní interní diagnostiku a léčebnou péči, včetně následné...

Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení je klasickým oddělením okresního typu, které poskytuje veškerou péči...

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM)

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM)

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) pečuje o pacienty s hrozícím či...

Praktičtí lékaři

Praktičtí lékaři

Praktické lékařství patří do skupiny medicínských oborů, s nimiž se pacient obvykle setkává...

Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří se skládá z úseku biochemie a úseku krevní banky. Na oddělení se...

Oddělení Centra návazné péče

Oddělení Centra návazné péče

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou ošetřovatelskou a rehabilitační péči...

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

DIOP je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní lékařskou péči spontánně dýchajícím...

Novorozenecké oddělení (Dětská alergologie)

Novorozenecké oddělení

Novorozenecké oddělení je odborným pracovištěm, které poskytuje v prvních dnech po narození péči...

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení

Rehabilitační oddělení, které v průběhu roku 2013 prošlo velmi významnou rekonstrukcí a...

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...
Masarykova nemocnice Rakovník