Urologická ambulance

Chirurgické oddělení Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 474
E-mail
urologie@nemorako.cz
Vedení oddělení
Lékař

MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA

Všeobecná sestra

Eliška Kutková

lékař

MUDr. Motasem Ghazal

všeobecná sestra

Bc. Jana Martinek


Ordinační hodiny
PO - PÁ 7:00 - 15:00  
tel. 313 525 474 nebo 313 525 466. 

Urologie je medicínský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou, léčbou, dispenzarizací a výzkumem onemocnění uropoetického systému (choroby ledvin, horních a dolních močových cest), mužského pohlavního ústrojí a retroperitonea (včetně nadledvin), u dětí i dospělých.

Charakter některých urologických onemocnění vede k prolínání i s jinými specializacemi (onkologie, endokrinologie, nefrologie, gynekologie, chirurgie, sexuologie, psychiatrie, traumatologie, dermatovenerologie, neurologie, radiologie, transplantologie a anesteziologie).

Urologie je samostatným oborem vyučovaným na lékařských fakultách, je základním oborem specializační přípravy v rámci postgraduálního vzdělávání řízeného lékařskými fakultami a Katedrou urologie Institutu pro vzdělávání ve zdravotnictví. Z organizačního hlediska je samostatným oborem v rámci České lékařské komory (ČLK), kde je reprezentován Oborovou komisí pro urologii, je zastoupen v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jako Česká urologická společnost (ČUS ČLS JEP). Obor urologie je rovněž základním samostatným oborem ve zdravotnickém systému Evropské unie (UEMS – European Union of Medical Specialist a EBU - European Board of Urology) a ve všech zemích Evropské unie.

Dle Koncepce oboru urologie tento obor systematicky zavádí do odborné praxe nové, vědecky ověřené poznatky medicíny a moderní přístrojovou techniku za dodržování principů medicíny založené na důkazech (EBM, evidence based medicine). Nedílnou součástí oboru se tak stává i použití nových léků, technologií a přístupů, které nahrazují či doplňují standardní, urology prováděné diagnostické či terapeutické výkony.

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...