Multioborová jednotka intenzivní péče (MOJIP)

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 269
E-mail
kudlicka@nemorako.cz
Vedení oddělení
MUDr. Jaroslav Kudlička
Vedoucí lékař

MUDr. Jaroslav Kudlička


Specializovaná jednotka sloužící pro léčbu pacientů se závažnými, život ohrožujícími stavy. Zajišťuje především akutní péči o nemocné s kardio-respiračními a metabolickými onemocněními.

Nemocní s akutními koronárními syndromy a závažnými arytmiemi jsou řešeni ve spolupráci s Kardiocentrem Nemocnice Na Homolce, FN Motol a ÚVN Střešovice. U nemocných s metabolickým onemocněními, u kterých je indikována akutní hemodialýza, jsou dialyzováni na našem hemodialyzačním středisku.

Pacienty s cévními mozkovými příhodami splňujícími kritéria pro trombolýzu odesíláme na Neurologické oddělení ON Kladno.

MOJIP má k dispozici 6 lůžek pro obory interny, gyn-por. a chirurgie, lůžka jsou polohovatelná s aktivními matracemi. Jednotka je vybavena moderním monitorovacím systémem, který umožňuje sledování základních životních funkcí pacientů, neinvazivní monitorování EKG, TK, dechové frekvence, saturace O2. Další vybavení jednotky umožňuje také provádění dočasné externí elektrické stimulace srdečního svalu při závažných poruchách srdečního rytmu.

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...