Následná intenzivní péče (NIP)

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) Objednat na vyšetření
Telefon
313 513 306
E-mail
aro@nemorako.cz
Vedení oddělení
MUDr. Jan Seemann
Primář

MUDr. Jan Seemann

Pavla Siváková
Vrchní sestra

Pavla Siváková

Bc. Lenka Kadarová
Staniční sestra

Bc. Lenka Kadarová


Na lůžkovém oddělení NIP poskytujeme péči tém pacientům, u kterých došlo již ke stabilizaci po kritickém onemocnění nebo úrazu, ale neobnovila se některá z jejich životních funkcí a potřebují částečnou nebo úplnou podporu dýchání.

Nejčastěji k nám pacienti přicházejí z intenzivního lůžka (RES nebo JIP) a ve většině případů jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poranění orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních a mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...