Radiodiagnostické pracoviště

Radiodiagnostické oddělení Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 393
E-mail
rdg@nemorako.cz
Ordinační hodiny

Nepřetržitý provoz.

Provádíme běžná RTG vyšetření skeletu, hrudníku a břicha a dále skiaskopická vyšetření gastrointestinálního a uropoetického systému.

Oddělení je vybavené elektronickým archivačním systémem (PACS), který umožňuje našim klinickým specialistům přístup k obrazové dokumentaci pacientů a samozřejmě i případnou konzultaci se specialisty z jiných pracovišť.

Vylučovací urografie
 • vyšetření dutého systému ledvin, močovodů a močového měchýře
 • kontraindikace – akutní horečnaté stavy, akutní pyelonefritis
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., pacient vyprázdněn, neřídit motorová vozidla
 • po aplikaci 40 ml (množství se liší podle hmotnosti pacienta) k. l. i. v. se zhotovují snímky
 • nativní snímek ledvin a m. m.
 • aplikace k. l.
 • snímek po 7 min.
 • další snímky dle potřeby a aktuální situace
 • k. l. se vyloučí ledvinami
Pasáž jícnem
 • vyšetření jícnu od Kiliánova ústí až po vyústění do žaludku
 • příprava – nalačno
 • provádí se baryovou suspenzí, při podezření na perforaci vodnou jódovou k. l.
Vyšetření gastroduodena
 • vyšetření distálního jícnu, žaludku a duodena
 • příprava – nalačno
 • u pacientů se zavedenou žaludeční či duodenální sondou musí být obsah žaludku před vyšetřením odčerpán
 • provádí se v hypotonii ve dvojím kontrastu s baryovou suspenzí a šumákem
 • pacient ve stoje spolkne lžičku šumícího granulátu, zapije vodou, pak vypije 200 ml k. l., poté se na sklopné stěně zhotovují snímky ve standardních projekcích
Pasáž tenkým střevem
 • pacient vypije roztok k. l. a poté je v časových odstupech snímkován – vyšetření může trvat několik hodin
Irigografie
 • zahrnuje vyšetření tlustého střeva
 • příprava – řádně vyprázdněné tlusté střevo!!!
 • nedokonalé vyprázdnění nedovoluje rozpoznat drobné intraluminální nástěnné změny od ulpívajících zbytků stolice
 • aplikace spasmolytika (Buscopan) – kontraindikací je zelený zákal a hypertrofie prostaty
 • nálev kontrastní látky pomocí irigátoru do rekta a posléze insuflace vzduchu, konečným výsledkem je zobrazení ve dvojím kontrastu
 • kontraindikace – perforativní stavy a katastrofální stav megacolon toxicum
 • relativní kontraindikace – akutní enterorhagie, akutní kolické zánět
Fistulografie
 • vyšetření k zobrazení píštělí kontrastní látkou kdekoli na těle, k posouzení délky, průběhu a komunikace píštěle
 • příprava – žádná, provádí se ambulantně
 • aplikuje se k. l. pomocí jehly s olivkou
 • dnes již z velké části prováděno na CT

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...