Radiodiagnostické oddělení Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 393
E-mail
rdg@nemorako.cz
Ordinanční hodiny
PO 7:00 - 14:00
ÚT 7:00 - 14:00
ST 7:00 - 14:00
ČT 7:00 - 14:00
7:00 - 14:00

Pro akutní případy platí nepřetržitý provoz.

Na CT vyšetření s předpokládanou aplikací kontrastní látky nitrožilně přichází pacient nalačno (nejlépe tři hodiny před vyšetřením nejíst).

Před samotným vyšetřením je nutné poučit pacienta a podat protialergickou přípravu (1 tbl. Dithiadenu večer před vyšetřením a 1 tbl. hodinu před vyšetřením). Je-li pacient alergický na jód, Ajatin nebo kontrastní látky, zajistí jeho přípravu indikující lékař.

U žen do 45 let (kromě vitální indikace) provádíme CT vyšetření pouze od 1. do 10. dne menstruačního cyklu.

U hospitalizovaných pacientů, kterým budeme aplikovat k. l. i. v., vyžadujeme zavedenou růžovou kanylu (modrá je málo), u CTAG dolních končetin nejlépe zelenou.

Indikace:
 • bolesti hlavy, podezření na tumor mozku, meningitida, žilní trombóza
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla, doprovod
 • provedení – nativní i postkontrastní
 • akutně k vyloučení krvácení, trauma, kontrolní vyšetření obou stavů, podezření na akutní ischemii, bezvědomí, syndrom nitrolební hypertenze, hydrocefalus
 • příprava – žádná
 • provedení – nativní
Indikace:
 • podezření na tumor
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – nativní a postkontrastní
Indikace:
 • cholesteatom, chemodektom, TU, poranění, záněty
 • příprava – žádná
 • provedení – nativní
Indikace:
 • poranění, cizí tělesa, nádory, orbitocelulitida
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – nativní a postkontrastní
Indikace:
 • záněty paranasálních dutin
 • příprava – žádná
 • provedení nativní
Indikace:
 • podezření na tumor a jejich staging, uzlinový syndrom
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. ve
 • er před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – nativní a postkontrastní
 • vyš. zaměřené čistě na štítnou žlázu je pouze nativní, tedy bez přípravy
 • Indikace:
 • detekce stenóz, pooperační stavy, průchodnost stentů
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – postkontra
Indikace:
 • difusní intersticiální procesy, onemocnění malých dýchacích cest
 • vyšetření nativní, bez přípravy
Indikace:
 • aneurysmata a jejich ruptury, dissekce, poranění
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – postkontrastní
Indikace:
 • aneurysmata a jejich ruptury, dissekce, poranění
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – postkontrastní
Indikace:
 • poranění hrudníku, tumory plic a mediastina a jejich staging, plicní zánět, intersticiální plicní procesy, emfyzém, pooperační stavy
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – postkontrastní
Indikace:
 • příprava – vyprázdněn, nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš, neřídit motorová vozidla, rozpíjení trvá 30 min. až 3 hod. Délku rozpíjení, druh a množství kontrastu určí lékař RDG na základě žádanky a předmětu zájmu indikujícího lékaře.
 • provedení – vícefázové postkontrastní
Indikace:
 • Crohnova choroba, nádory tenkého střeva, intermitentní střevní obstrukce
 • příprava – vyprázdněn, nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla, rozpíjení – pacient vypije za 45 min. frakcionovaně 1,5–2 litry roztoku Manitolu
 • před aplikací k. l. i. v. lékař RDG aplikuje 1 amp. Buscopanu i. v.
 • provedení – vícefázové postkontrastní
Indikace:
 • podezření na tumor, staging, nedokončená koloskopie
 • příprava – vyprázdněn, nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla, rozpíjení – pacient během dvou hodin vypije frakcionovaně 1,5–2 litry roztoku Manitolu
 • provedení – vícefázové postkontrastní
Indikace:
 • detekce polypů tračníku, TU tračníku, nedokončená koloskopie
 • příprava – vyprázdněn jako na koloskopii (Fortrans), nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – vícefázové postkontrastní

Nádor tračníku je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí. Včasným preventivním vyšetřením je možné předejít vzniku tumoru nebo ho v časném stadiu odstranit. S rozvojem počítačové techniky a nových multidetektorových CT přístrojů je technicky možné v krátkém čase, při výrazně nižší radiační zátěži a s vysokou sensitivitou, provádět CT vyšetření tlustého střeva. Příprava na vyšetření se v porovnání s přípravou na klasickou kolonoskopii významně neliší, ale je šetrnější pro pacienta. Šetrnější je i vlastní provedení vyšetření – nezavádí se vyšetřovací přístroj do tlustého střeva, provede se jen lehké naplnění tlustého střeva vzduchem. Při vyšetření však nelze odstraňovat polypy a z patologických ložisek nelze brát vzorky na histologii. Vlastní diagnostický výkon na CT probíhá tak, že po řádné přípravě a po intravenosní aplikaci Buscopanu (látky na snížení tonu střeva) a kontrastní látky se v pozici na zádech do konečníku zavede cévka, přes kterou se tračník lehce naplní vzduchem. Během 10 vteřin se provede vyšetření na zádech a následně (po otočení) na břiše. Celé vyšetření trvá asi 10 min. Detekovat lze již polypy od 2 mm, u tumorů můžeme posoudit prorůstání do okolí střeva a stav regionálních uzlin. Samozřejmě můžeme hodnotit i jiné patologické změny na střevě a na orgánech břišní dutiny, případně skeletu.

 • Dvoudenní příprava:

  - dva dny před vyšetřením: lehké jídlo beze zbytků, zajistit dostatek tekutin.
    V 8 hod. ráno 20 ml k. l. (Ultravist) do 500 ml vody

  - den vyšetření: nesnídat.
    Jednu hod. před vyšetřením 1 tableta Bisacodylu-K

Co znamená lehké jídlo: hovězí vývar bez zeleniny, malá porce šunky, krůtích prsou, ryby, bílého chleba bez másla. Vyvarovat se zeleniny, ovoce, tučných jídel, másla, mléka, sýrů, hovězího, vepřového a skopového masa a cereálií. Tekutiny: voda (možná i perlivá), masový bujón, káva, čaj (i slazené), naopak mléko nepovoleno.

Indikace:
 • dif. dg. ložiskových změn nadledvin, staging
 • příprava – nalačno, Dithiaden – 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš.
 • provedení – vícefázové postkontrastní
Indikace:
 • nefrolitiáza
 • bez přípravy
  provedení – nativní
 • hematurie nejasného původu, dif. dg. expanzí ledvin, staging, cévní zásobení
  příprava – nalačno, Dithiaden 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – vícefázové postkontrastníprovedení – vícefázové postkontrastní
Indikace:
 • aneurysma, ruptura, stav po endovaskulární terapii, Lerichův syndrom
 • příprava – nalačno, Dithiaden 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – postkontrastní
Indikace:
 • akutní končetinová ischemie, klaudikace dolních končetin, kontroly po cévních operacích a endovaskulárních výkonech
 • příprava – nalačno, Dithiaden 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – postkontrastní
Indikace:
 • tumorózní procesy včetně metastatických
 • příprava – nalačno, případně Dithiaden, neřídit motorová vozidla, doprovod
 • provedení – nativní i postkontrastní
 • bolesti páteře s kořenovou symptomatologií
 • příprava – žádná
 • provedení – nativní
Indikace:
 • traumatické, degenerativní změny
 • příprava – žádná
 • provedení – nativní
 • tumory, záněty…
 • příprava – nalačno, Dithiaden 1 tbl. večer před vyš., 2. tbl. hodinu před vyš., neřídit motorová vozidla
 • provedení – nativní i postkontrastní
Indikace:
 • potřeba zisku histol. vzorku z parenchymatosního orgánu či patol. ložiska, nutnost drenáže patol. dutiny
 • příprava – hospitalizace, nalačno, INR, doprovod zdravotníka, doprava po výkonu vleže
 • provedení – nativní
Indikace:
 • na základě klinického vyšetření při radikulárním syndromu, protruse ploténky, stenosy páteřního kanálu, stenosy intervertebrálních otvorů, pooperační fibrosa páteřního kanálu
 • příprava – bez přípravy, následná péče dle odesílajícího lékaře, neřídit motorová vozidla, doprovod, pacient musí mít zajištěný odvoz
 • provedení – nativní

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...