INFORMACE - rozšíření služeb

INFORMACE - rozšíření služeb - přijímáme nové klientky!
Gynekologicko-porodnické oddělení rozšířilo ordinační hodiny gynekologické ambulance na Poliklinice Nové Strašecí.
V naší ordinaci vám nabízíme kvalitní komplexní gynekologicko-porodnické služby.
Vždy profesionální a osobní přístup je u nás samozřejmostí. Ke každé pacientce přistupujeme zcela individuálně. Kvalitní péči vám zajistíme v přímé návaznosti na preventivní, diagnostické, léčebné a operační možnosti Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
Komplexní gynekologická péče – preventivní gynekologické prohlídky a plánování rodičovství.
Komplexní péče v graviditě a šestinedělí: prenatální péče od I. do III. trimestru.
Zajištění operačních výkonů a porodů v Masarykově nemocnici v Rakovníku.
Nově nyní v úterý 7,00 -15,30 hod. - přijímáme i nové klientky!
Objednávejte se na tel. 313 572 238!
Zpět