Moderní operační sály, které splňují nejvyšší standardy péče o pacienty i v Rakovníku

  • Nemocnice
  • Aktuality
  • Moderní operační sály, které splňují nejvyšší standardy péče o pacienty i v Rakovníku

Od srpna máme v nemocnici moderní Centrální operační sály a sterilizační centrum

První operace na nově vybudovaných třech operačních sálech v Masarykově nemocnici v Rakovníku proběhla 7.8. 2023. Cílem bylo vytvořit moderní operační sály, které splňují nejvyšší standardy péče o pacienty.

Práce na operačních sálech trvala 9 měsíců a jsou nově umístěny ve 3. patře výškové budovy nemocnice. Celková stavba sálů byla investicí v hodnotě přes 70 mil. korun. Zcela nové přístrojové vybavení bude instalováno postupně ještě i v průběhu podzimu letošního roku. I tato investice byla nemalá v částce cca 50 mil. korun. Část finančních zdrojů pocházela z dotačních projektů, část byla uhrazena nemocnicí a mateřskou společností Privamed a.s.

Projekt rekonstrukce centrálních operačních sálů přinesl zásadní technologické změny. Jako klíčový partner řešení videomanagementu sálů byla zvolena společnost Medirecord, která nabízí všechny požadované možnosti. Technologie na sálech nově umožňuje nahrávání a živé přenosy v průběhu operací. Lékařský tým tak může v reálném čase sledovat a analyzovat každý krok operace, což výrazně zlepšuje koordinaci a umožňuje rychlé reakce na potenciální komplikace. Nově zabudované monitory a chirurgické monitory poskytují precizní zobrazení v rozlišení až 4K. Propojení s centrálním úložištěm a nemocničním informačním systémem usnadňuje sdílení obrazové dokumentace a zajišťuje bezproblémový přístup k důležitým zdravotnickým datům. Zlepšuje tak i výuku mediků a mladých lékařů.

„První je sál superaseptický pro ortopedicko-traumatologické výkony na končetinách. Druhý aseptický sál pro laparoskopické výkony chirurgické a gynekologické. Třetí je sál aseptický pro urologické výkony nebo komplikované septické výkony chirurgické.“ Uvedl primář chirurgie MUDr. Marek Mašík.

„Za prvních pět dní provozu se odoperovalo 40 pacientů. Chirurgických a traumatologických bylo 18, urologických 9 a gynekologických operací se provedlo 13.“ Řekl vedoucí operačních sálů MUDr. Ivo Trešl.

„První operovanou pacientkou byla mladá nemocná a prováděla se operace tříselné kýly laparoskopickou metodou TEP (totally extraperitoneal patch plasty). Druhý pooperační den odcházela pacientka domů bez komplikací a bez obtíží.“ Dodává primář Mašík.

Pevně věříme, že nové operační sály poskytnou kvalitnější péči o naše pacienty, kterým se budeme snažit postupně nabídnout i rozšiřující se spektrum operačních výkonů. Doufám, že i personálu se bude pracovat na novém pracovišti dobře a s chutí.

Musím poděkovat celému technickému týmu za výborné zvládnutí přípravy a průběhu stavby, realizační firmě, která pracovala pod velikým časovým tlakem, všem dodavatelům, personálu nemocnice, který ve ztížených podmínkách zvládal nadále kvalitní péči o pacienty a zvládnul i nesnadný přesun na nové pracoviště. Velký dík za umožnění projektu náleží zejména mateřské společnosti a předchozímu panu řediteli.

Dovolte mi popřát všem našim budoucím pacientům, abychom jim na nových sálech dokázali co nejvíce pomoci a zaměstnancům, aby jim práce v moderním prostředí přinášela radost a uspokojení.

MUDr. Ondřej Dostál, MBA

Zpět