Apel ředitele nemocnice

Apel ředitele nemocnice

Apel ředitele nemocnice

Vážení spoluobčané,

tzv. 5. vlna epidemie Covid je v plném proudu. Morava je zasažena mnohem více a je jen otázkou času, kdy se počty nakažených a hospitalizovaných zvýší i v Čechách. Nemá smysl diskutovat, co se v minulosti mohlo, mělo a tak.

Pokud nechceme, aby se i nemocnice v Rakovníku dostala na hranici kapacitních možností, je nejvyšší čas, upravit své chování s cílem snížit přenos nákazy, bez ohledu na to, zda-li vláda problematiku řeší dostatečně či nedostatečně.

SARS-Cov2 je virové respirační onemocnění, které se přenáší kontakty mezi lidmi. Logika věci proto jasně říká, že omezení kontaktů mezi lidmi spolu s dodržováním univerzálních protiepidemických  pravidel (roušky, rozestupy, hygiena rukou) jednoznačně snižuje počty přenosů nákazy.

Jak jinak omezit kontakty mezi lidmi, než že se po potřebnou dobu nebudeme scházet nad míru nezbytně nutnou k zajištění životních potřeb, chodu domácnosti a firem.

A to můžeme udělat i bez toho, aby někdo shůry něco nařizoval.

Debaty o tom, zda-li kulturní či jiné hromadné akce ještě s 500 diváky ano, ale s tisícem už ne, jsou v této situaci zavádějící a hloupé. Dočasné hraní hokeje bez diváků nikoho na životě neohrožuje, plné tribuny ano.

Je také jednoznačné, že očkování snižuje těžký průběh onemocnění a tím i úmrtnost. Samozřejmě, že přirozená imunita po prodělaném onemocnění, případně zvýšená posilovací dávkou očkování, je nejlepší možná. Riziko těžkého onemocnění či úmrtí je ale bez očkování nesrovnatelně vyšší a já osobně takové riziko podstoupit nechci.

V případě potřeby zdravotní péče také logika věci říká, že pacient s příznaky onemocnění by měl nejprve vzdáleně kontaktovat svého lékaře a domluvit se na dalším postupu. Nikoliv jít do čekárny a zvyšovat významně riziko pro ostatní, včetně zdravotníků. Nemocný zdravotník moc péče neposkytne a zátěž se tak jen přenese na ostatní, kteří jsou schopni a ochotni péči poskytovat.

Naše společnost významně akcentuje svobody jednotlivců. Mnozí z nás ale zapomínají, že jejich svoboda nemůže ohrožovat svobodu jiných, což se v případě virové nákazy snadno stane. A že svoboda volby by měla být nedílně spojená s odpovědností. Je diskuse o spoluúčasti na nákladech za léčbu koronavirového onemocnění v případě svobodného práva odmítnout bezplatné očkování skutečně na hranici se šikanou?  Musí být solidarita v rámci zdravotního pojištění nutně i plnou solidaritou s těmi, kteří svobodně nevyužili možnosti, které nabízí moderní medicína?

Zdravotnictví řeší nyní především dopady epidemické situace a na lůžkových odděleních s 2-3 týdenním prodlením.

Nemocnice Rakovník v předchozích vlnách poskytla péči všem, kteří ji vyhledali.  Za cenu enormního nasazení a vypětí pracovníků dotčených oddělení. 

Nyní opět navýšila odběrové a testovací kapacity a očkování až na 7 dní v týdnů. Další zvyšování již není možné pro nedostatek personálu.

I nyní jsme připraveni poskytovat nemocniční péči všem potřebným. Nechceme se ale dostat do situace, kdy se kapacity naší i okolních nemocnic naplní a další požadavky na péči přesáhnou možnosti i fyzické síly personálu. Nechceme se vůbec dostat do situace, kdy s ohledem na limitované kapacity bychom museli rozhodovat, který pacient má lepší prognózu.

A co také nechceme, je poslouchat výmluvy, proč nebylo možné přijmout nabídku očkování. Takovou informaci k léčbě nepotřebujeme a i bez ní se budeme starat stejně o očkované či neočkované.

Ale vůbec nechceme akceptovat frustraci některých pacientů či příbuzných, která se nakonec obrátí na jediného dostupného a tím je zdravotnický personál. I zdravotníci mají svobodu volby, třeba zda-li pracovat v nemocnici či ve zdravotnictví vůbec.

Prosím všechny spoluobčany, abychom změnili své chování dříve, než se dostaneme do situace kapacitního zahlcení nemocnic i v naší části republiky.

Neočekávejme, že nová vláda za nás problém vyřeší, problém není mimo nás, nezůstává přede dveřmi, ale je stále mezi námi.  Žádné zázračné řešení neexistuje, na prvním místě bude vždy odpovědné chování každého z nás.

Vezměme proto rozum do hrsti, chovejme se odpovědně, solidárně k ostatním a lidsky navzájem.

MUDr. Tomáš Jedlička
ředitel nemocnice Rakovník

Zpět