PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

  • Kariéra
  • PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Jednatel Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
 na vedoucí pozici:

,,PRIMÁŘ CHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ"

Požadavky na uchazeče:

•  specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, nástavbová specializace či zkušenost vítána
•  min. 10 let praxe
•  morální integrita

Další požadavky na uchazeče:

•  lékař s vizí rozvoje oboru a zastánce mezioborové spolupráce
•  profesionál s manažerskými dovednostmi ve vedení týmu lékařů a sester
•  člověk, který jedná a vede svůj tým ke vstřícnému jednání s pacienty a ostatními spolupracovníky

Nabízíme:

• možnost seberealizace ve vedení pracoviště soukromé nemocnice
• podmínky pro osobní a profesní rozvoj
• nadstandardní platové ohodnocení v návaznosti na výsledky oddělení
nové a rekonstruované pracoviště, moderní vybavení


Doplňující informace k VŘ na pozici primář chirurgického oddělení nemocnice Rakovník

Chirurgické oddělení disponuje 49 lůžky umístěnými na dvou lůžkových stanicích (dříve septická a aseptická).
V současné době probíhá rekonstrukce lůžkových stanic nemocnice do moderního standardu. Výsledkem bude celkem 42 lůžek pro chirurgické oddělení, umístěné také ve dvou stanicích. Jedna stanice bude pracovat v režimu sdruženého lůžkového fondu s dalším operačním oborem. Na stanicích budou také lůžka intermediární péče.
Vedle toho bude k dispozici nová stanice multioborové jednodenní péče v kapacitě 10-12 lůžek. Součástí bude zákrokový sál pro menší výkony.
Vedle toho probíhá výstavba nových centrálních operačních sálů (dokončení červen 2023) a intenzivní péče. Výsledkem budou tři operační sály (superaseptický, aseptický a septický) s novým přístrojovým vybavením.  Intenzivní péče je centralizovaná pod oddělení ARIM v kapacitě 11 lůžek ve dvou stanicích, participace chirurgie formou konziliární péče.
Nemocnice provádí standardní chirurgickou operativu nemocnice okresního typu, vedle toho urologické a ortopedické výkony (mimo TEP). Pooperační zázemí zajištěno včetně ventilační podpory či dialýzy a diafiltrace na resuscitačním oddělení (ARIM).
Ústavní pohotovostní služba (ÚPS) je zajišťována v mimopracovní době dvěma lékaři, obvykle L1 nebo L2 + L3.Písemné přihlášky se strukturovaným profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi, písemně zpracovanou vlastní představou o prioritách vedení a rozvoje oddělení v rozsahu 1-2 strany A4, kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, výpisem z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíce) a prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zašlete v elektronické či písemné podobě  do 21.3. 2023 na adresu: Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o., Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník nebo e-mail: sekretariat@nemorako.cz, případně datovou schránku wf7xxqj s označením „Výběrové řízení - primář chirurgie".

MUDr. Tomáš Jedlička

jednatel


Kontakty

sekretariát jednatele/ředitele nemocnice

sekretariát jednatele

+420 313 525 270
sekretariát@nemorako.cz
Zpět

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...
Masarykova nemocnice Rakovník