Výběrové řízení – vrchní sestra Centra následné péče

 • Kariéra
 • Výběrové řízení – vrchní sestra Centra následné péče

Výběrové řízení – vrchní sestra Centra následné péče
(stanice LDN, LDN-paliativní péče, Rehabilitace)
 

Nabízíme:

samostatnou práci, s možnostmi osobnostního rozvoje, vedení 2 (výhledově 3) lůžkových stanic s počtem do 60 lůžek, smluvní plat, flexibilní pracovní doba, možnost bydlení v novém bytě za dotované nájemné a další benefity. Funkci obsazujeme na dobu určitou (zástup za DPN) s jistotou zaměstnání, příp. funkčním místem na jiném pracovišti i po ukončení této doby

Požadavky:

 • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem
 • č.  96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
 • vzdělání: VOŠ,  Bc. nebo Mgr., specializace geriatrie nebo paliativní péče výhodou 
 • dobré komunikační, organizační a manažerské schopnosti
 • praxe ve vedoucí funkci výhodou, nikoli podmínkou
 • znalost práce na PC
 • 3 roky praxe v oboru
 • občanská a morální bezúhonnost 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • profesní životopis (strukturovaný)
 • motivační dopis (motivace k výkonu funkce, stručné představení vize vedení NLZP oddělení -maximálně 1 strana formátu A 4)
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení

Přihlášky zasílejte do 1.7. 2024 vč., poštou na:
Personální oddělení, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník, na obálku „VR – VS-CNP“
nebo e-mailem na: palkova@nemorako.cz, do předmětu „VR – VS-CNP“.

Bližší informace poskytne hlavní sestra Palková, palkova@nemorako.cz, tel: 313 525 253.

Osobní pohovory proběhnou v první polovině července (přesný termín bude uchazečům upřesněn).

Nástup dle dohody.


Kontakty

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči/ Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

Mgr. Markéta Palková

+420 313 525 253
palkova@nemorako.cz
Zpět

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...