Poučení o zpracování osobních údajů

Společnost Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o., IČ: 05212146, se sídlem Kotíkovská 927/19, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, provozovatel Masarykovy nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník (dále jen „poskytovatel“) zpracovává údaje pacientů či dalších uživatelů webových stránek poskytovatele (dále jen „uživatel“) na základě svého oprávněného zájmu za účelem zodpovězení dotazů, které uživatelé prostřednictvím formuláře poskytovateli pokládají. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů požadovaných v tomto formuláři. 

Osobní údaje jsou zpracovávány od okamžiku odeslání formuláře do okamžiku řádného zodpovězení dotazu či jiné písemné reakce poskytovatele na uvedenou e-mailovou adresu. 

Poskytnutí osobních údajů, zejména e-mailové adresy, je podmínkou pro možnost zodpovězení dotazu. Bez uvedení e-mailové adresy není možné na dotaz reagovat. 

Osobní údaje jsou pro výše uvedený účel zpracovávány v elektronické podobě programy výpočetní techniky. V souvislosti s výše uvedeným účelem nebudou osobní údaje předávány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů poskytovatele za účelem zajištění kvalifikované odpovědi na dotaz. 

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Tyto žádosti je možné činit prostřednictvím e-mailu: dpo@mossadvisory.eu.

Pro další informace ohledně zpracování osobních údajů si pozorně přečtěte Informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné zde.