Odběry dárců krve

Oddělení klinických laboratoří Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 428
E-mail
okl@nemorako.cz
Termíny odběrů v roce 2024
Leden 4.1. 18.1.
Únor 1.2. 15.2.
Březen 7.3. 21.3.
Duben 4.4. 18.4.
Květen 2.5. 23.5.
Červen 6.6. 13.6.
Červenec  11.7.  25.7.
Srpen  15.8.  29.8.
Září  5.9.  26.9.
Říjen  10.10.  24.10.
Listopad  14.11. 28.11.
Prosinec  5.12.  19.12.

OKL ve spolupráci s HTO Oblastní nemocnice Kladno, a.s., zajišťuje evidenci, organizaci odběrů a vyšetření dárců krve před odběrem.

Kritéria dárcovství
 • Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku 18–65 let a váhou nad 50 kg.
 • Prvodárcům krve musí být nejvýš 60 let (jinak dle domluvy s lékařem provádějícím prohlídky dárců krve). Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky. Frekvence možného počtu odběrů za rok je 4× u mužů a 3× u žen. Minimální rozestup mezi dvěma odběry krve je 10 týdnů – i to ale pouze výjimečně, po domluvě, navíc pauza do dalšího odběru krve musí být potom delší.

Podrobné informace vám podáme v evidenci dárců krve.

Odběrové místo se nachází v 1. patře v Hospodářské budově. Odběry se konají ve čtvrtek, termíny zpravidla 1× za měsíc (viz výše). K odběru krve se dostavte v době od 6:00 do 8:00 hodin.

K odběru dárce přichází na písemné pozvání transfuzního oddělení nebo po telefonické domluvě. Počty dárců a skupinové složení určuje aktuální potřeba zpracovatelského zařízení transfuzní služby. Při nadbytku krve určité skupiny může být počet dárců této skupiny redukován (není možné vždy vyhovět požadavku dárce, aby byl zařazen mezi osoby zvané k odběru).

Nejčastější důvody k odmítnutí dárce krve

K odběru nechoďte, pokud:

 • jste byl/a v posledních 6 měsících hospitalizován/a (i bez operačního zákroku)
 • jste absolvoval/a v posledních 6 měsících endoskopické vyšetření (fibroskopie, kolonoskopie, arthroskopie apod.) – týká se i ambulantního vyšetření
 • jste podstoupil/a v posledních 6 měsících piercing, tetováž, akupunkturu či píchání uší mimo zdravotnické zařízení
 • jste pobýval/a v posledních 6 měsících v tropech
 • jste prodělal/a v posledním týdnu zubní zákrok spojený s krvácením
 • jste prodělal/a v posledních 4 týdnech onemocnění léčené antibiotiky nebo léky proti plísňovým onemocněním
 • po prodělaném lehčím onemocnění např. typu rýmy lze darovat krev 2 týdny po uzdravení
 • jste byl/a v posledním měsíci kousnut/a zvířetem nebo měl/a přisáté klíště
 • jste byl/a v posledních 6 měsících v úzkém kontaktu s osobou s infekčním onemocněním (syfilis, AIDS, virová hepatitida)
 • jste prodělal/a borreliózu v posledních 6 měsících nebo i před delší dobou, pokud přetrvávají projevy onemocnění (chronická fáze) a/nebo pozitivita IgM protilátek. Infekční mononukleóza znamená vyřazení na 1 rok, u ostatních infekčních chorob případně konzultujte lékaře
 • jste absolvoval/a v posledním týdnu očkování. Po očkování proti hepatitidě B nebo očkování proti exotickým chorobám (např. tyfus) je pauza 1 měsíc
 • jste užíval/a v posledních 24 hodinách léky (netýká se hormonální antikoncepce u žen ani vitamínů)
 • se nepovažujete za vhodného dárce vzhledem k možnému rizikovému chování
 • jste po porodu, po ukončení kojení, potratu, eventuálně interrupci v posledních 6 měsících
 • máte menstruaci
 • máte projevy aktivní alergie
 • jste v pracovní neschopnosti

Pokud si nejste jisti, zda je pro vás darování krve vhodné, kontaktujte nás telefonicky, eventuálně e-mailem na adrese: okl@nemorako.cz. Pokud potřebujete konzultaci lékaře transfuzního oddělení, obraťte se na MUDr. E. Langrovou, HTO ON Kladno, tel. 312 606 509, 312 606 128.

Podrobné informace o kritériích pro dárcovství krve lze nalézt na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (www.transfuznispolecnost.cz – v sekci dokumenty, doporučené postupy, způsobilost k dárcovství krve).

Několik užitečných informací:
 • před odběrem nejezte nic tučného, ale hladovění také není vhodné
 • dostatečný přísun tekutin (ovocné šťávy, čaj, limonády)
 • snídaně v den odběru – nepřeslazené tekutiny a suché pečivo
 • počet odběrů: muži – 4× do roka (interval mezi jednotlivými odběry 3 měsíce), ženy – 3× do roka (interval mezi jednotlivými odběry 4 měsíce). Minimální rozestup mezi dvěma odběry krve činí 10 týdnů – i to ale pouze výjimečně, po domluvě, navíc do dalšího odběru krve potom musí být delší.
 • před odběrem je dárci vyšetřena moč a hodnota krevního barviva hemoglobinu; u nových dárců nebo dárců po delší pauze (nad 2 roky) se zkoumá kompletní krevní obraz a je provedeno lékařské vyšetření
 • dárci je zpravidla odebráno 450 ml krve
 • materiál používaný při odběru je jednorázový, vždy nový, takže jakýkoliv přenos infekce je vyloučen
 • při odběru dostane dárce občerstvení
 • máte nárok na placené volno na dobu odběru a rekonvalescenci po odběru (délka však není specificky uvedena – záleží na domluvě se zaměstnavatelem)
 • máte nárok na snížení základu daně z příjmu o 2000,– za každý odběr
 • u každého odběru se provádí vyšetření na přítomnost některých krví přenosných chorob (konkrétně HIV, žloutenka typu B a žloutenka typu C, syfilis)
 • po odběru neřídit vozidlo cca 30 minut
 • v den odběru zvýšit příjem tekutin, neprovádět namáhavé činnosti, náročnější sportování ani práci ve výškách

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...