Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník

  • Nemocnice
  • Dotace EU
  • Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník

Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016339

Cílem projektu je rozvoj akutní zdravotní péče pro cílové skupiny a zvýšení odolnosti systému prostřednictvím modernizace a rozvoje přístrojového vybavení pro podporované obory péče navázané na urgentní příjem. Díky projektu dojde k posílení odolnosti zdravotnického systému a zachování jeho funkčnosti. V rámci projektu dojde k rekonstrukci a stavebním úpravám prostorů, které budou sloužit k poskytování akutní péče v podporovaných oborech péče a podporovaných pracovištích, které tvoří především JIP, ARO a operační sály. Dále bude pořízeno vybavení do podporovaných oddělení JIP, operačních sálů, interny a radiodiagnostiky, která jsou zapojena do urgentního příjmu.
Mezi dílčí cíle patří:

  • rekonstrukce a stavební úpravy 2.NP a 3.NP nemocnice za účelem vybudování moderních operačních sálů a jednotky intenzivní péče
  • pořízení moderního vybavení pro zajištění provozu vybudovaného zařízení
  • stavební úpravy stávajících 2 výtahů, které již nevyhovují současným normám a částečné úpravy strojovny vzduchotechniky v nástavbě.

Projekt "Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.