Modernizace tepelného hospodářství - Areál MN Rakovník


Modernizace tepelného hospodářství - Areál MN Rakovník

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026652 jsou energeticky úsporná opatření k omezení tepelných ztrát v rozvodech potrubní tepelné sítě v rámci areálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Projekt přispívá k rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků.