Zákaz návštěv v Masarykově nemocnici Rakovník

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda zakazuje s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
návštěv nezletilých pacientů,
návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).
3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
nezletilých uživatelů sociálních služeb,
uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
2.11. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené rodičky, klientky, pacientky.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci stran pandemie covid, jsme nuceni omezit návštěvy a doprovody rodiček k porodům, na oddělení šestinedělí a oddělení gynekologie. Až do odvolání smí rodičku doprovázet k porodu pouze otec dítěte (pokud nebyl v kontaktu s virem), stejně tak pobyt otce na šestinedělí nebo gynekologii je možný pouze na nadstandardním pokoji s podmínkou, že otec nesmí opustit oddělení a znovu se vrátit.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že toto opatření budeme moci brzy odvolat.

8.10. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí od 18. 9. 2020 do odvolání na všech lůžkových odděleních Masarykovy nemocnice v Rakovníku ZÁKAZ NÁVŠTĚV s výjimkou oddělení CNP (Centra návazné péče), porodnice a šestinedělí, kde je návštěva možná pouze po dohodě s lékařem.

Tímto nařízením společně chráníme naše pacienty a Vám blízké osoby.
Děkujeme za pochopení.

17.9. 2020

Zpět