SEMINÁŘ A PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST (ZDARMA)

SEMINÁŘ A PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST (ZDARMA)

Základy ošetřovatelské péče pro pečující osoby

(Leták ke stažení)

Cíl semináře:

Seminář je koncipovaný pro laiky, kteří by často o své příbuzné chtěli pečovat, mají zájem, ale jsou bezradní nebo se obávají,
že to nedokáží. V souvislosti se stárnutím populace a potřebou zajištění péče o staré, chronicky nemocné nebo imobilní rodinné příslušníky, jsme na základě poptávky veřejnosti uspořádali tříhodinový seminář s praktickým nácvikem. 

Seminář vedou diplomované sestry a kromě stručné teorie vás provedou především:

-        nácvikem správné hygieny na lůžku (zaměřeno především na hygienu dutiny ústní a genitálu)

-        seznámí s druhy a výměnou inkontinenčních pomůcek

-        prevencí dekubitů a polohování

-        prevencí opakovaných močových infekcí

-        péčí o kůži

-        základy správného krmení, asistence při podávání stravy, podávání léků při zhoršeném polykání

-        fyziologickou manipulaci (posazování, otáčení na bok, vstávání)

Termíny:

Středa:            18.1. 2023, od 15.00 – 18.00 hod.

Sobota:           21.1. 2023, od 9.00 – 12.00 hod. – zajištěn hlídací koutek pro děti účastníků s pedagogickým dozorem

Seminář je bezplatný a vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se na něj objednat na tel:  313 525 466.

Současně bude ve středu 18.1. přítomna sociální pracovnice, která poskytne informace o možnosti získání příspěvku na péči, kontakty na pečovatelskou službu a zdravotnickou domácí péči.

Lektorka: Bc. Lenka Kadarová (staniční sestra DIPO a NIP)

Odborný garant: Mgr. Markéta Palková

Případné dotazy e-mailem na: palkova@nemorako.cz

Zpět