Výzva spoluobčanům

 Výzva spoluobčanům

Výzva nemocnice dobrovolníkům

Vážení spoluobčané,

ačkoliv je současná situace v nemocnici Rakovník stabilizovaná a péče je prozatím poskytována bez omezení, rádi bychom se připravili na případnou budoucí situaci, kdy požadavky na péči budou na hranici našich možností, či dojde v důsledku epidemie ke snížení počtu zdravotnického personálu.

Rádi bychom se připravili mimo jiné i tím, že bychom vytvořili skupinu dobrovolníků připravenou přijít, po předchozí domluvě a přípravě, pomoci provozu nemocnice. Tuto skupinu bychom rádi sestavili z řad mediků, studentek zdravotních škol i občanů. Podle kvalifikace
by nám mohli pomoci jak s ošetřovatelskou péčí, tak s pomocnými pracemi.

Dovoluji si proto vyzvat zájemce z řad mediků, studentů a studentek zdravotnických škol i občanů, aby v případě zájmu, napsali na e-mailovou adresu: dobrovolnici@nemorako.cz nebo se ozvali na telefon 313 525 296.

Věříme, že s pomocí občanů se nám podaří udržet potřebnou zdravotní péči v regionu i v této nelehké době.

Děkuji za pochopení.

V Rakovníku dne 13.10. 2020

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA
ředitel nemocnice

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,

během jarní fáze koronavirové epidemie bylo Rakovnicko oblastí s výrazně nízkým výskytem pozitivních a nemocným pacientů. Můžeme diskutovat o tom, zdali to bylo způsobeno více geografickými podmínkami či jinými faktory. O koronaviru víme sice více než na jaře, stále ale mnohem méně, než bychom potřebovali.

Čelit neznámému není důvodem k panice, ale důvodem k opatrnosti a respektu. Důvodem k dodržování opatření, která vedou ke snížení rizika šíření nákazy bez toho, aby poškodila společnost více než samotná infekce. A to nejen vládních, ale i dalších opatření, dobrovolně dodržovaných, ke kterým vede zdravý rozum.

Otázka nyní skutečně stojí, zda udržet zdravotní péči či ponechat volnočasové aktivity. A nošení roušek ještě nikoho nezabilo, představme si, že existují profese, které v nich musí i mnoho hodin nepřetržitě těžce pracovat.

Rád bych vás proto všechny požádal o dodržování všech potřebných opatření, která povedou k omezení šíření nákazy. Tedy nejen v případě zřejmých klinických příznaků, kdy logika nyní říká, kontaktovat lékaře jiných způsobem, než se posadit do čekárny mezi ostatní nemocné, kteří respirační infekci nemají. Rovněž omezit soukromé osobní kontakty, které nejsou nezbytně nutné.

Úkolem státu je pak mimo jiné pomoci finančně těm, na které dopadnou současná i budoucí opatření a kteří je nemohou vlastními silami překonat. Třeba místo toho, aby v době hlubokých deficitů investovala do nepotřebných průplavů.

Zaměstnanci naší nemocnice řeší věcně požadavky na poskytování zdravotní péče. Po letních prázdninách jsme měli opakovaně více pozitivních hospitalizovaných než na jaře a to nyní bez toho, aby došlo k omezování ostatní zdravotní péče. To, čeho se teď bojíme, je nedostatek kapacit a sil v případě absence zdravotnických pracovníků z důvodu nemoci či vyčerpání.

Podaří-li se udržet zdravotní péči nemocnice a ostatních lékařů, respektive všech zdravotníků v současné podobě, pak jsme schopni pomoci potřebným nejen z našeho okresu, ale i pomoci jiným více postiženým regionům. Třeba převzetím jejich pacientů tak, aby mohly i ostatní nemocnice zachovat neodkladnou péči pro své obyvatele.

My zdravotníci věříme ve vaši tolik potřebnou míru rozumu, odpovědnosti a solidarity. Zvládněme tak, prosím, společně nastalou situaci!

V Rakovníku dne 7.10.2020

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA
ředitel nemocnice

Zpět