Seznam smluvních pojišťoven

Kód pojišťovny Zkratka pojišťovny Název pojišťovny
111 VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 ZPŠ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 ZPMV ČR Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 RBP Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna