V prostorách Masarykovy nemocnice je k dispozici cca 80 parkovacích míst. Parkování je zpoplatněno ve všední dny od 6.00 do 18.00 hodin jednorázovým poplatkem 10 Kč. Pro zdravotně postižené je umožněno parkování zdarma.
Poplatek se platí při výjezdu z areálu nemocnice v automatu u vrátnice.