Oddělení klinických laboratoří

Oddělení klinických laboratoří se skládá z úseku biochemie a úseku krevní banky. Na oddělení se provádí biochemická, hematologická a imunologická vyšetření vzorků biologického materiálu. OKL má na starosti většinu základních a některá specializovaná biochemická vyšetření a dále zajišťuje odběry biologického materiálu a konzultační služby. Zpracování těch vyšetření, která se na OKL neprovádí, zprostředkovávají spolupracující smluvní laboratoře. OKL spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, s praktickými lékaři a ambulantními specialisty v regionu. Na oddělení klinických laboratoří je zajištěn nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2013 získalo OKL osvědčení o akreditaci NASKL ČLS JEP.