Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje komplexní gynekologicko-porodnickou péči na úrovni okresní nemocnice a ve spolupráci s vyššími pracovišti, zejména pražskými klinikami, zajišťuje zcela kompletní péči v oboru. Oddělení je vybaveno moderní medicínskou technikou a poskytovaná péče plně odráží nejnovější poznatky soudobé medicíny.

Kontaktní formulář
Gynekologicko-porodnické oddělení

  •