Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

DIOP je pracoviště poskytující dlouhodobou intenzivní lékařskou péči spontánně dýchajícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci po závažných úrazech s poruchou vědomí. Věnuje se nemocným po neurochirurgických operacích a stavech po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce, ale mají poškozeny mozkové buňky nedostatkem kyslíku. V naší nemocnici má desetilůžkové oddělení DIOP velmi dobré výsledky s malým procentem komplikací a s téměř 50% úspěšností předání do rehabilitační či domácí péče. Od září 2008 zde bylo hospitalizováno již více než 1 000 pacientů.