Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) pečuje o pacienty s hrozícím či nastalým selháním životních funkcí.