Vzdělávání

Vzdělávání lékařů

Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku pořádá ve spolupráci s klinickými pracovišti v Praze a OS ČLK dvakrát ročně odborné semináře pro praktické lékaře a odborníky z našeho i přilehlých regionů. Témata jsou zaměřená prakticky a seminářů se opakovaně zúčastňuje cca 40 lékařů.
Poslední seminář byl na téma „Kazuistika – nekonečný zdroj poučení“.

 

 

Vzdělávání nelékařských pracovníků

V rámci celoživotního vzdělávání je umožněno a propláceno  vzdělávání nelékařských pracovníků.  Je možnost účasti na seminářích, konferencích,  individuálně se umožňuje specializační vzdělávání.  Dále nemocnice zajišťuje  pravidlená školení.