Oddělení nemocnice akreditovaná na vzdělávání

Oddělení chirurgie je akreditováno k provádění vzdělávání v základním chirurgickém kmeni podle nové vyhlášky.
Toto vzdělávání se týká lékařů, zařazených do specializačního vzdělávání v oboru vnitřní lékařství po 1.7.2017.

Praktické lékařství:
Ordinace praktického lékaře má udělenu akreditaci, na základě které lze provádět vlastní specializovaný výcvik v oboru všeobecné praktické lékařství.

Dne 12.4.2019 získala Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. akreditaci, kterou je v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. oprávněna provádět vzdělávání v základním radiologickém kmeni.

Dne 7.3.2019 získala Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. akreditaci, kterou je v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. oprávněna provádět vzdělávání v základním interním kmeni.

Chirurgie

akreditace  

Interna

akreditace 

Radiologie

akreditace 

ARO

od 1/2010

Nefrologie

od 5/2014

Traumatologie

od 5/2017