Oddělení nemocnice akreditovaná na vzdělávání

Chirurgie

prodloužení akreditace od 1/2016

Interna

prodloužení od 2/2017

Gynekologie

od 2/2017

ARO

od 1/2010

Nefrologie

od 5/2014

Traumatologie

od 5/2017