Lůžkové gynekologické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení Objednat na vyšetření
Lůžkové gynekologické oddělení
313 525 488
E-mail
polacek@nemorako.cz
Vedení oddělení
MUDr. Radek Poláček
Primář

MUDr. Radek Poláček

MUDr. Duc Nghia Nguyen
Zástupce primáře

MUDr. Duc Nghia Nguyen

MUDr. Tereza Zobalová
Vedoucí lékař porodního sálu a šestinedělí

MUDr. Tereza Zobalová

Vrchní sestra

Bc. Eva Kuncová DiS.

Sekretariát

Barbora Šrámková


Oddělení disponuje 21 lůžky.

Nejběžnější operace, které na našem gynekologickém oddělení provádíme.

CESA/VASA

Zkratky pocházejí od slov CErvix (čípek) a VAgina (pochva) a od slova SAcropexe (fixace na křížovou kost)
Tato operace je vhodná pro pacientky s velmi závažným sestupem dělohy, nebo i s výhřezem dělohy, který je provázen „neurogenním“ neboli urgentním únikem moči. Umístěním dělohy do původního místa v pánvi se vyléčí i tato forma úniku moče, protože její příčinou je právě sestup dělohy nebo pochvy. Další vhodnou skupinou pacientek jsou mladé pacientky, u kterých je potřeba zachovat co nejvíce normální umístění gynekologických orgánů (například prevence bolestí při pohlavním styku, prevence močové inkontinence a podobně).

Operace se provádí řezem v podbřišku (stejným jako při císařském řezu). Pokud je u ženy zachována děloha, pak se tato děloha odstraní i s čípkem (někdy se může čípek ponechat). Pokud žena již dělohu nemá, pak se zachycuje vrchol sestupující pochvy. Na čípek nebo pochvu se přišije síťka vyrobená ze speciálních odlehčených vláken. Ramena síťky se pak vedou pod pobřišnicí v místech, kde původně byly nejsilnější vazy fixující dělohu ke křížové kosti. Ke křížové kosti se pak ramena síťky přišijí silným nevstřebatelným vláknem. Takto jsou nahrazeny vazy v jejich původním umístění velmi odolným materiálem, který spolehlivě udrží pochvu nebo čípek v nejoptimálnější poloze.

Někdy (na přání pacientky) je možno dělohu neodstraňovat a nechat jí v těle ženy.

Patříme mezi několik málo pracovišť v ČR, která tuto metodu (vyvinutou a používanou v Německu) používá.

Princip operace můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Pectopexe PRP soft

Pectopexe znamená závěs dělohy, pochvy nebo čípku na vaz umístěný po obvodu malé pánve.

Operace je vhodná pro pacientky které, mají závažný sestup nebo výhřez dělohy nebo pochvy a nemají příznaky urgentního úniku moči. Dále je vhodná pro interně nemocné ženy, nebo pro ženy které preferují laparoskopickou operaci před operací otevřenou břišní cestou. Při operaci je možné zachovat dělohu nebo ji odstranit s čípkem nebo bez čípku.

Samotná operace se provádí laparoskopicky ze 3 malých otvorů v podbřišku a 1 otvoru v pupku, je poměrně rychlá. Na přední stěnu dělohy, na čípek nebo na pochvu se přišije střední část síťky a její konce se vedou pod pobřišnicí směrem do stran a vzhůru k vazu na horním okraji malé pánve. Tímto se též nahrazuje jeden z přirozených vazů držících dělohu na původním místě.

I tuto operaci provádíme jako jedno z mála pracovišť v ČR

Princip operace můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Závěsná operace poklesu močového měchýře případně dělohy pomocí speciální síťky
Operace je vhodná pro ženy, kterým sestupuje přední poševní stěna. Většinou se tomuto stavu říká cystocoele – sestup/pokles močového měchýře. Operace je prováděna u sestupů měchýře zapříčiněných odtržením svalů pánevního dna od kostí pánve. Na tento typ sestupu klasický operační přístup bez síťky funguje ne zcela dobře, neměl by se používat. Dále je tato operace vhodná u žen s kombinací poklesu močového měchýře a poklesu dělohy nebo pochvy.

Samotná operace se provádí vaginální cestou a může se provádět samostatně nebo ve spojení s odstraněním dělohy. Princip spočívá v nahrazení chybějících svalů (které vedou mezi pochvou a kostmi pánve), které drží dělohu a poševní stěny na původním místě. Mezi močový měchýř a pochvu se umístí odlehčená síťka, která má zhruba tvar obdélníku v jehož koncích jsou umístěny fixační pásky. Tyto pásky se vyvedou skr přirozený otvor v kostěné pánvi a skrze svaly pánve do genitofemorální rýhy (oblast mezi stehnem a zevním genitálem). Protože se síťka nepřišívá ke kosti, je třeba ji nechat vhojit. Proto je asi týden po operaci zavedena cévka do močového měchýře aby se plný močový měchýř nevyklenoval do pochvy a takto síťku „nevytahal“ dokud ještě není vhojena. Po operaci je potřeba minimálně měsíc velmi lehkého, klidového režimu a další 2 měsíce k naprostému doléčení, pak se již žena může vrátit do běžného života. Páska je od německého výrobce a je velmi kvalitní

Princip metody můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

TOT – operace úniku moči pomocí pásky

Tato rychlá operace je určena ženám, které trpí stresovým únikem moči. To je únik, který se projevuje při fyzickém zatížení, jako je například kašel, kýchání, zvedání břemen, chůze ze schodů, skákání na trampolíně, sport. Tyto potíže jsou spojeny s ochabnutím svěrače močové trubice a s ochabnutím napětí svalů pánevního dna. Doba trvání operace je asi 20 minut.

Operace spočívá v zavedení speciální pásky pod dolní část močové trubice, kde tvoří oporu močové trubici. Při fyzické zátěži se pak močová trubice kolem této pásky mírně ohne a tím se sama uzavře. Konce pásky se vyvedou v genitofemorální rýze (oblast mezi stehnem a zevním genitálem). Hospitalizace trvá celkem 3 dny, pokud je vše bez komplikací.

Princip metody můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Laparoskopické operace obecně

Naše nemocnice je vybavena velice kvalitní operační sestavou Olympus. K této sestavě používáme špičkovou operační optiku, která má zkosenou operační část a je tedy možno vidět i trochu „za roh“. K operaci používáme monopolární a bipolární elektrické operační nástroje. K dispozici je též ultrazvukové instrumentárium s jehož pomocí je možná velmi jemná a šetrná preparace tkání, jedná se též o velmi moderní a účinné nástroje, které jsou velmi šetrné k pacientovi. K dispozici je také řada preparátů zabraňujících pooperačním srůstům. 

TLH – totální laparoskopická hysterectomie – odstranění dělohy laparoskopickou cestou

Operace odstranění dělohy je vhodná téměř pro všechny pacientky. Především pak pro ženy, které nerodily, mají zúženou pochvu nebo pro ženy, u kterých je v plánu zároveň odstranění vaječníků nebo vejcovodů.

Během operace se na čípek nasadí speciální plastový kroužek a děložní manipulátor. Kroužek slouží k nalezení okrajů pochvy při laparoskopické fázi operace. Laparoskopická část poté probíhá ze 3 vpichů v podbřišku a 1 v pupku. Při odstranění dělohy by se vždy měli odstranit i vejcovody jako prevence vzniku rakoviny. Po odpojení dělohy od závěsných struktur a cév se poté odřízne elektrickým nožem děloha od pochvy. Děloha se poté odstraní pochvou nebo se speciálním přístrojem nařeže a odstraní laparoskopickým přístupem. Otevřená pochva se poté laparoskopicky zašije a tím je operace dokončena.

Princip můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

LPSK salpingektomie – laparoskopické odstranění vejcovodů

Laparoskopické odstranění vejcovodů se provádí z mnoha důvodů a může se jednat o odstranění jednoho vejcovou nebo obou vejcovodů. Nejčastěji s provádí z důvodu mimoděložního krvácení, pokud je těhotenství uhnízděno uvnitř vejcovodu. Dále se provádí z důvodu trvalé sterilizace (vajíčko z vaječníku nemá kudy putovat do dělohy a zároveň není přístupné pro spermie - tím nemůže dojít k otěhotnění. Dříve se vejcovody pouze přerušili, ale nyní se ví, že mnoho gynekologických nádorů vzniká právě ve vejcovodech a proto se tyto vejcovody takto „preventivně) odstraní. Dalším častým důvodem jě, že je vejcovod zničen například zánětem, srůsty a podobně. Je poté neprůchodný a žena nemůže otěhotnět či má neustupující bolesti v podbřišku. Po odstranění zničeného vejcovodu je větší šance na úspěšné umělé oplodnění.

Laparoskopická operace probíhá ze 2 vpichů v podbřišku a 1 v pupku. Přeruší se závěs vejcovodu od pánevní stěny a pak blízko od dělohy (tím se zároveň uzavře zbývající část vejcovodu vedoucí v děloze). Vejcovody se odstraní operačním vpichem po operačním nástroji v podbřišku a tím je operace dokončena.

Princip můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

LPSK myomectomie – laparoskopické odstranění myomu

Laparoskopické odstranění myomu je vhodné u pacientek, u kterých na nachází myom zvenku na děloze, nebo v děložní stěně.

Laparoskopická operace probíhá ze 3 vpichů v podbřišku a 1 v pupku. Pokud je myom umístěn na stopce, pak stačí elektrickým nástrojem tuto stopku koagulovat a myom odstřihnout. Pokud je myom umístěn v děložní svalovině, pak se nejprve v místě největšího vyklenutí myomu svalovina nad myomem rozřízne a myom se postupně odpreparovává od děložní svaloviny až se celý vyloupne. Jemně a pečlivě se zastavuje krvácení z cév, které vyživují myom. Následně se lužko po myomu zašije a tím dojde k rekonstrukci svaloviny dělohy do původního tvaru. Někdy je nutné udělat malý řez nad stydkou kostí, aby šlo lépe zastavit krvácení. Myom se z dutiny břišní odstraní buďto rozřezáním speciálním přístrojem a vyndáním po kouscích nebo již výše uvedeným malým řezem v podbřišku.

Video z operace můžete vidět zde: POZOR jedná se o záběry ze skutečné operace: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

https://youtu.be/XXFqw58ijQM

LPSK adhesiolysis – laparoskopické odstranění srůstů

Operace je vhodná u žen, které mají srůsty v malé pánvi a pokud jim tyto srůsty způsobují obtíže jako jsou chronické bolesti v podbřišku, neplodnost, střevní poruchy a další méně časté příčiny. Velmi často jsou srůsty zjištěné u žen s endometriovou

Laparoskopická operace probíhá většinou ze 3 vpichů v podbřišku a 1 v pupku. Srůsty jsou vazivové pruhy nebo i plošné srůsty mezi orgány navzájem nebo orgánem a břišní stěnou nebo pánví. Je potřeba tyto srůsty postupně zbavit krevního zásobení a poté je nůžkami rozstřihnout. Jakmile jsou všechny srůsty uvolněné, pak je nutné operované plochy ošetřit speciálním gelem, posypem nebo tekutinou, která zabrání v znovuvytvoření srůstů na operovaných plochách. Po asi 2-3 měsících se provádí kontrolní laparoskopie ke zhodnocení výsledků původní operace, případně k dořešení, pokud se srůsty na nějakém místě i přesto znovu vytvořily

Video z operace můžete vidět zde: POZOR jedná se o záběry ze skutečné operace: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterectomie

Operace odstranění dělohy je vhodná téměř pro všechny pacientky. Především pak pro ženy, kdy je nutné rychlé provedení operace a zároveň je nutné odstranění vaječníků nebo vejcovodů. Je také vhodná pro odstranění dělohy s myomy. Také se s výhodou používá, pokud se k odstranění dělohy připojují plastiky poševních stěn nebo síťka pod močový měchýř.

Laparoskopická část probíhá ze 3 vpichů v podbřišku a 1 v pupku. Při odstranění dělohy by se vždy měli odstranit i vejcovody jako prevence vzniku rakoviny. Po odpojení dělohy od závěsných struktur a cév se poté laparoskopická část ukončí a děloha se od pochvy odřízne již vaginálním přístupem. Vaginálně se též uzavře stehem pochva. K operaci může být ihned připojena plastika pochvy, hráze, zavedení síťky pod močový měchýř, fixace pochvy do pánve a podobně.

Princip můžete vidět na následujícím videu: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Vaginální hysterectomie – odstranění dělohy poševní cestou

Je vhodná u žen, u kterých se neplánuje odstranění vaječníků a vejcovodů. U žen které nemají v anamnéze množství břišních operací, u žen u kterých se předpokládá, že nemají vytvořené břišní srůsty. Dále u žen, které mají malou dělohu a kde je v plánu operace provedení poševních plastik, umístění síťky nebo plastika hráze. Také je operace vhodná pro více nemocné pacientky u kterých není možný laparoskopický přístup kvůli poloze s mírně nakloněným tělem „hlavou dolů“.

Provedení operace je opakem laparoskopického přístupu, nejdříve se odděluje pochva od čípku a pak se postupuje směrem vzhůru a uvolňují se přirozené závěsy držící dělohu na místě, končí se odpojením vaječníků. Pochva se uzavírá vstřebatelným stehem také spodem.

Video z operace můžete vidět zde: POZOR jedná se o záběry ze skutečné operace: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

 Abdominální hysterectomie – odstranění dělohy otevřenou břišní operací

Je vhodná pro pacientky, které mají velmi velkou dělohu nebo myom. Dále u pacientek, u kterých můžeme předpokládat (anebo zjistíme v průběhu laparoskopie) mnohočetné, závažné srůsty anebo se musí otevřenou cestou operovat například z důvodů zavádění CESA/VASA viz výše.

Operace probíhá tak, že se rozřízne kůže v podbřišku příčným řezem (anebo od pupku ke stydké kosti). Následně se preparují jednotlivé anatomické vrstvy (podkoží, svaly, svalová povázka, pobřišnice). Po otevření dutiny břišní se postupně přerušují závěsy děložní a uvolňuje se děloha s nebo bez vaječníků. Nyní se vždy odstraňují vejcovody jako prevence nádorů. Jakmile je děloha uvolněna, tak se odstřihne od pochvy. Pochva se zašije vstřebatelným stehem a tím je operace dokončena. Zkontroluje se, zda nedochází ke krvácení a postupně se sešívají vrstvy břišní stěny, nakonec pak kůže.

Video z operace můžete vidět zde: POZOR jedná se o záběry ze skutečné operace: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Poševní plastiky

Operace je vhodná u žen, u kterých dochází k poklesu močového měchýře, dělohy nebo zadní poševní stěny. Pokles měchýře musí mít takzvanou pulsní formu, tj. formu, při které jsou nepoškozené svaly pánevního dna.

Při operaci prořízneme poševní stěnu (nyní budu modelově popisovat plastiku močového měchýře) . Pak se preparuje prostor mezi močovým měchýřem a pochvou směrem dos tran tak, aby celý pokles močového měchýře byl odpreparován. Následně se několika příčnými stehy sblíží a zauzlí k sobě tkán zleva a zprava pod močový měchýř a tím se močový měchýř zvedne do své původní lokalizace. Pokud se provádí zároveň i odstranění dělohy, tak se vrchol této plastiky ještě přiváže k závěsným strukturám, které držely dělohu, zašije se pochva a operace je hotova. Téměř vždy ale dochází ještě k plastice hráze, případně zadní poševní plastice, kdy dojde k zúžení poševního vchodu jako prevence opakování poklesu.

Video z operace můžete vidět zde: POZOR jedná se o záběry ze skutečné operace: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Hornova operace

Jedná se operaci, která se používá jako jedna z posledních možností při nesnesitelném, jinak neléčitelném svědění zevního genitálu.

Operace probíhá tak, že se kolem zevního genitálu provede několik malých vpichů skalpelem. Následně se nůžkami rozrušuje tkáň v podkoří mezi jednotlivými dírkami. Tím dojde k porušení nervů vedoucí nepříjemné svědivé vzruchy směrem k páteři a tím tedy dojde k zastavení svědění. V podkoží se může vytvořit modřina, která není nijak na závadu. Svědění se po několika měsících může, ale nemusí vrátit.

Aplikace botulotoxinu

Botulotoxin se aplikuje tenoučkou jehlou při úpornému svědění poševního vchodu, bolestech poševního vchodu nebo pochvy, které se nedají vyléčit běžnými postupy. Často se jedná o bolesti po porodních poraněních, při vaginismu nebo i bolesti neznámého původu. Botulotoxin působí dvěma způsoby. První uvolňuje svalové napětí v místě aplikace a tím dochází k vymizení bolestí, které jsou tímto svalovým přepětím způsobené. Druhý sám o sobě má anestetický účinek, který vydrží až několik měsíců. Aplikace se provádí bez narkózy a trvá pouze několik minut

Dalším místem, kam se botulotoxin vpichuje je stěna močového měchýře v případě, kdy ženy mají úniky moče na podkladě samovolného stahování močového měchýře. V těchto situacím může selhat klasická léčba a je nutné hledat alternativy jako je i aplikace botulotoxinu. Výkon se provádí v celkové anestezii přes močovou trubici při výkonu zvaném cystoskopie.

Video z operace můžete vidět zde: POZOR jedná se o záběry ze skutečné operace: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Hysteroskopie – vyšetření dutiny děložní tenkou kamerou

Hysteroskopií se vyšetřují pacientky několika skupin. Především pacientky, u kterých je podezření na přítomnost polypu nebo myomu v děloze. Dále u pacientek, které silně nebo dlouho krvácí anebo u pacientek, které krvácí po přechodu. Dále se hysteroskopie uplatní u pacientek, které mají potíže s otěhotněním.
Operace probíhá v celkové narkóze a trvá asi 10-15 minut. Během operace zle některé nálezy rovnou odstranit pod zrakovou kontrolou (polypy, myomy, srůsty). Po dezinfekci pochvy se čípek uchopí do speciálních kleští tak aby s ním šlo manipulovat a přitom se čípek téměř neporanil. Poté se vlemi jemně dilatuje kanál v čípku na 6 mm, tak aby do něj šla zavést speciální endoskopická kamera. Touto kamerou se pak pozoruje vnitřek dělohy. Uvnitř kamery je i otvor pro zavedení operačních nástrojů, pokud je potřeba operovat. Po provedení hysteroskopie se většinou přidá šetrná kyretáž k získání vzorků sliznice z dělohy

Animaci operace můžete vidět zde: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Kyretáž – odstranění vrchní vrstvy sliznice dutiny děložní

Používá se u žen většinou jakou součást výkonu hysteroskopie anebo tam, kde je krvácení z dělohy natolik silné, že na hysteroskopii není nic vidět pro přítomnost krve. Stejně jako u hysteroskopie se lehce dilatuje kanál v čípku a kanálem se poté zavede kyreta (něco jako lžička s ostrým okrajem), kterou se jemně seškrábne krvácející sliznice. Někdy lze kyretou „nahmatat“ i nerovnosti v děloze jako je například polyp nebo myom a někdy je lze při kyretáži i odstranit. Kyretáž se též používá po potratu. V tomto případě se výkon nazývá revisio chvi uteri instrumentalis, neboli vyčištění dutiny děložní nástrojem. Používá se větší kyreta (jako ochrana před poraněním děložní stěny) a většinou není potřeba dilatovat děložní čípek, protože je kanál dilatován přirozeně proběhlým potratem.

Animaci operace můžete vidět zde: jedná se o video z jiného pracoviště, jehož název je zřejmý z textu ve videu

Video

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...