Příjmová chirurgická ambulance

Chirurgické oddělení Objednat na vyšetření
Telefon
313 525 417
E-mail
chirurgie@nemorako.cz
Ordinační hodiny
PO 9:00 - 14:00
ÚT 9:00 - 14:00
ST 9:00 - 14:00
ČT 9:00 - 14:00
9:00 - 14:00

Mimo tuto dobu budete přijati na urgentní ambulanci.

 

Kam přijít

Dostavte se v dohodnutou dobu, na kterou jste byl objednán / byla objednána k přijetí. Před přijetím do nemocnice se řiďte radami vašeho praktického (ambulantního) lékaře. Zpravidla nejsou nutná žádná zvláštní dietní opatření a zejména není vhodné omezovat příjem tekutin, pokud váš ošetřující lékař neurčí jinak.

Při nástupu potřebujete průkaz pojištěnce, občanský průkaz (kde je uvedeno rodné číslo), všechny doklady o vaší nemoci (laboratorní výsledky, rtg. snímky apod.), doporučení k přijetí, potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud vám bylo vystaveno, a osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby, mobil).

Připravte si seznam léků, které aktuálně užíváte, a uveďte do něj i sílu a dávku léku. Je vhodné s sebou léky přinést, zejména kapky, inhalátory a léky od odborných specialistů v oboru psychiatrie, onkologie, imunologie apod. Samostatně neužívejte léky bez domluvy s lékařem. Upozorňujeme, že léky podávají sestry na základě ordinace lékaře. Vaše osobní léky, které aktuálně nemá oddělení k dispozici, budou podávány výhradně vám. Podávané léky mohou mít jiný tvar či barvu, než jste zvyklí (odebíráme lék od jiného výrobce). S dotazem se neváhejte obrátit na sestru, jež vám lék podává.

Co budu podepisovat

Na příjmové ambulanci vás požádají, abyste podepsali souhlas s přijetím a následným ošetřovatelským, diagnostickým a léčebným postupem. V případě dalšího invazivního výkonu budete seznámeni s jeho průběhem, účelem a rizikem a požádáme vás o podepsání informovaného souhlasu (jde o zákroky jako kolonoskopie, gastroskopie, CT, transfuze či punkce).

Co si přinést

Cenné věci doporučujeme ponechat doma, případně máte možnost je proti potvrzení odevzdat sestře na lůžkovém oddělení k úschově do trezoru. S sebou si vezměte jen menší obnos peněz.

Prádlo – vaše osobní prádlo, šaty a zavazadla si uložte buď v šatně příslušného oddělení, nebo na jiném určeném místě. Také je možné vše vrátit doprovázející osobě. Při propuštění odevzdá klient ošetřující sestře ústavní prádlo a všechny předměty, které po dobu pobytu používal.

Po přijetí do nemocnice vám bude na oddělení přiděleno lůžko a budete informován(a) o tom, kdo je vaším ošetřujícím lékařem. Lékař vás seznámí s postupem vyšetřování a léčby a se způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci. S dotazy se obracejte především na ošetřujícího lékaře (nejlépe při vizitě) a kdykoliv také na sestru.

 

Chcete vědět více?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...