Zákaz návštěv v Masarykově nemocnici Rakovník

Omezení návštěv, informace o stavu pacientů...

Informace o zdravotním stavu pacientů

Informace o stavu interních a covidových pacientů lékaři podávají ve všedních dnech tj. Po-Pá mezi 14-15 hodinou na tel. lince 313525307.

Návštěvy u pacientů

Od 11.1. do odvolání na základě rozhodnutí vlády ČR jsou návštěvy možné za následujících podmínek:

Návštěvy na oddělení intenzivní péče, NIP a DIOP

 • maximálně jedna osoba a 30 minut (u pacientů v terminálním stadiu dvě osoby)

 Osoba navštěvující pacienta:

 • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • musí být bez teploty a klinických známek onemocnění
 • předloží negativní výsledek POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR vyšetření ne starší než 48 hodin nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvy na LDN a oddělení následné péče

 • maximálně dvě osoby a 30 minut

Osoba navštěvující pacienta: 

 • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • musí být bez teploty a klinických známek onemocnění
 • předloží negativní výsledek POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR vyšetření ne starší než 48 hodin nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěvy na oddělení akutní lůžkové péče

 • maximálně dvě osoby a 30 minut

Osoba navštěvující pacienta: 

 • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • musí být bez teploty a klinických známek onemocnění
 • předloží negativní výsledek POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR vyšetření ne starší než 48 hodin nebo předloží doklad o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19

11. 1. 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda zakazuje s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
  • návštěv nezletilých pacientů,
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
  • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 • 2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
  • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
  • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).
 • 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

2.11. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené rodičky, klientky, pacientky.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci stran pandemie covid, jsme nuceni omezit návštěvy a doprovody rodiček k porodům, na oddělení šestinedělí a oddělení gynekologie. Až do odvolání smí rodičku doprovázet k porodu pouze otec dítěte (pokud nebyl v kontaktu s virem), stejně tak pobyt otce na šestinedělí nebo gynekologii je možný pouze na nadstandardním pokoji s podmínkou, že otec nesmí opustit oddělení a znovu se vrátit.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že toto opatření budeme moci brzy odvolat.

8.10. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí od 18. 9. 2020 do odvolání na všech lůžkových odděleních Masarykovy nemocnice v Rakovníku ZÁKAZ NÁVŠTĚV s výjimkou oddělení CNP (Centra návazné péče), porodnice a šestinedělí, kde je návštěva možná pouze po dohodě s lékařem.

Tímto nařízením společně chráníme naše pacienty a Vám blízké osoby.
Děkujeme za pochopení.   

17.9. 2020