Porodnice -Nejvíc dětí od roku 1980

RAKOVNÍK. Raketový nárůst porodů v rakovnické Masarykově nemocnici pokračoval i v loňském roce. Zatímco se zde v roce 2015 narodilo 422 dětí (238 děvčat a 204 kluků), o rok později 796 dětí (445 chlapců a 351 děvčat, 6 dvojčat), vloni už to bylo 888 dětí. „To je nejvíc od roku 1980,“ pochvaluje si primář gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku Radek Poláček.

V roce 1980 vrcholila narození tzv. „Husákových dětí“. Pro mladší čtenáře vysvětlení: jako Husákovy děti se označují lidé narození v Československu v silné populační vlně, která zde probíhala zhruba od poloviny 70. let do poloviny 80. let minulého století, v době tzv. normalizace. V té době byl generálním tajemníkem ÚV KSČ (de facto nejmocnějším mužem v republice) a od roku 1975 i prezidentem Gustáv Husák. Stoupající trend současné porodnosti v rakovnické nemocnici potvrzuje, že když se rozhodla využívat i alternativní porody, zvolila správnou cestu. Budoucí maminky přijíždějí do rakovnické porodnice z mnoha míst – z bližších, jako je Praha, Kladno, Beroun, Louny, Kadaň, Žatec, Chomutov, Litoměřice, z trošku vzdálenějších – Liberce, Chebu, Mariánských Lázní, Karlových Varů nebo i docela dalekých – Brno, Olomouc, Pardubice a Hradec Králové. V Rakovníku vloni rodily i Slovenky z Košic (tři případy) a Povážské Bystrice a dokonce i jedna Bulharka a několik Ukrajinek. Dlužno ale dodat, že cizinky a ženy ze vzdálenějších míst mají většinou přechodné bydliště v Praze. Na boomu rodiček z jiných měst mají značný podíl i jejich porodní asistentky, kterým Masarykova nemocnice umožňuje přítomnost při porodu.

Vraťme se ale k loňské statistice. Jak již bylo řečeno, narodilo se v rakovnické nemocnici 888 dětí, z toho 421 chlapců a 467 děvčat. Narodila se troje dvojčata. Rodiček z okresu Rakovník bylo 390 (44 %) a z ostatních míst 495 (56 %). Nejmladší rodičce bylo 18 let, nejstarší 44 let. Do vody bylo 15 porodů, 20 % bylo provedeno císařským řezem. Novorozenec s nejvyšší hmotností vážil 5,30 kg, naopak s nejmenší měl 1,48 kg.

Nejčastější jména, která rodiče svým dětem dávali, byla v případě chlapců Adam, Jan a Václav, u děvčat Eliška, Anna a Marie. I vloni ale „padala“ jména velmi kuriózní. Narodili se třeba chlapci Erasmus, Jasan, Kosma, Ezdráš, Ajaz, Tova, Severin, Timur, Sabian, Elif, Ori… nebo děvčata Alma, Jasmína, Lovisa, Roe, Rika, Sidonie, Ava, Tea, Tarja, Meda Adéla, Jaya, Gréta Liora, Jola nebo Lyra Junipe. Proti gustu žádný dišputát, jak praví staré české přísloví.

Tomáš Bednařík