Opatření Masarykovy nemocnice Rakovník v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

POVINNOST NOSIT ROUŠKU při vstupu do areálu nemocnice trvá!

Dovolujeme si upozornit, že i na základě další vlny rozvolnění opatření v rámci pandemie od 1.7. 2020 stále dle nařízení Ministerstva zdravotnictví platí nosit roušku ve zdravotnických zařízeních. Povinnost nosit roušku se tedy týká celého areálu naší nemocnice.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.