Informace pro pacienty

Aktuální opatření, omezení apod.

Informace pro pacienty 

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

vzhledem k aktuální situaci v rámci pandemie Covid-19 jsme nuceni od 2.11. 2020 do odvolání uzavřít ambulantní provoz Rehabilitačního oddělení (RHC) jak v Masarykově nemocnici Rakovník, tak i v Novém Strašecí. Personál RHC oddělení bude vypomáhat na odděleních v první linii.

O obnovení péče na tomto oddělení vás budeme samozřejmě neprodleně informovat. Provoz bude obnoven po překlenutí nezbytně nutného období ke zvládnutí péče o naše pacienti v tomto nelehkém období.

Případné dotazy Vám zodpoví na recepci RHC oddělení tel. 313 525 232.

29.10. 2020 Masarykova nemocnice Rakovník

Další odkazy: Zákaz návštěv, archív aktualit

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

dnem 7. 9. 2020 byla zahájena další etapa rekonstrukčních prací v nemocnici. Po výstavbě nového parkoviště pro pacienty a návštěvy pokračují práce mimo jiné dokončením kanalizace z parkoviště a přípravou nového vstupu do nemocnice, který bude umístěn v prostoru mezi budovou lékárny a lůžkovým pavilonem.

Z těchto důvodů bude uzavřen vstup do nemocnice pro pěší vedoucí do 2.NP lůžkového pavilonu (k pohotovosti a chirurgické ambulanci) a po dobu výstavby nové recepce budou k dispozici následující možnosti vstupu do lůžkového pavilonu nemocnice:

  • dva vstupy do 1.NP za vrátnicí nemocnice
  • jeden vstup z nového parkoviště, který bude otevřen po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

I přesto, že jde o bezbariérové vstupy, jde o dočasné řešení po dobu výstavby nové recepce. Za omezení ve vstupech do nemocnice se omlouváme a děkujeme za pochopení. 

7.9. 2020  Masarykova nemocnice Rakovník