Vzdělávání

Vzdělávání lékařů

Interní oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku pořádá ve spolupráci s klinickými pracovišti v Praze a OS ČLK dvakrát ročně odborné semináře pro praktické lékaře a odborníky z našeho i přilehlých regionů. Témata jsou zaměřená prakticky a seminářů se opakovaně zúčastňuje cca 40 lékařů.
Poslední seminář byl na téma „Kazuistika – nekonečný zdroj poučení“.

 

Sesterské dny 19.10.2017

Přihláška + program konference 19.10.2017

 

Vzdělávání sester

Je umožněno  individuální vzdělávání nelékařských pracovníků. Proplácí se semináře, konference , specializační vzdělávání. Každoročně se pořádá  konference která bude letos již jedenáctá.

Pro odlehčení témat jsou zvány osobnosti, které mají ke zdravotnickým tématům nejblíže. Mezi pozvanými hosty byli v minulosti doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., prof. Ing. Dr. Josef Kott, DrSc., MUDr. Kateřina Cajthamlová, Ing. Petr Havlíček , spisovatel Michal Viewegh.

V letošním roce se chystá novela zákona 96 Sb. o nelékařských pracovnících

Novela zákona 96
- 4/17 již byl schválen PS
- 6/17 - jde do senátu
- změna zdravotnického asistenta na praktickou sestru - úprava kompetencí a možnost pracovat bez odborného dohledu a možnost zkráceným studiem 1rok si dodělat všobecnou sestru
- nově se bude ZPĚT studovat na dětskou sestru ( DIS, Bc.)
- nové studijní a nelékařské obory ( čínská medicína, behaviorální vědy, masér ve zdravotnictví atd..)
- porodní asistentky  mohou ošetřovat pouze rodičku ( zamítnutí kompetencí v péči o novorozence)
- zdravotnický  záchranář - pokud budou chtít pracovat na záchrance, tak musí mít 1 rok odpracován na urgentním příjmu, nebo na intenzivní péči
-  RUŠÍ se registrace a KREDITNÍ systém
- povinnost zaměstnavatele -  celoživotní vzdělávání zdrav. prac.
- povinnost doškolení zaměstnance po dlouhodobém přerušení výkonu povolání